ФАО: Има свиване на глобалното търсене на храни, което води до намаляване на цените

Владимир Рахманин, ФАО19 май 2020 г., Будапеща / Москва   – Заместник-генералният директор на ФАО и регионален представител на ФАО за Европа и Централна Азия Владимир Рахманин представи вчера доклад на работна среща на членовете на Съвета за агропромишлена политика на Евразийския икономически съюз (ЕАЕУ) относно мерките за преодоляване на последствията от коронавирусната инфекция в селско-хранителния сектор. Срещата се проведе в режим на видеоконференция.

Съветът включва министрите на земеделието на страните от Съюза, както и членове на Съвета на ЕИО.

Владимир Рахманин информира, че според оценките и прогнозите на Организацията, на световния пазар, за разлика от световната хранителна криза 2007-2008 г., няма недостиг на храна.

„Напротив, има известно свиване на глобалното търсене, което води до известно намаляване на цените на хранителните продукти“, заяви заместник генералният директор на ФАО. „От началото на 2020 г. под влияние на пандемията стойността на общия индекс на цените на храните на ФАО продължава да намалява“, обясни той.

В същото време в много страни от региона има увеличение на цените на дребно на хранителни продукти, включително поради увеличаване на цената на доставката им до пазари. FAO вярва, че гладкото функциониране на веригите за доставка на хранителни стоки е важно условие за поддържане на стабилни цени на храните на вътрешния и външния пазар.

В. Рахманин подчерта, че продължителната криза, причинена от пандемията, засилва натоварването върху хранителните системи, преработвателните предприятия, доставките, търговията на дребно и усложнява достъпа до селскостопански суровини. Забраните за пътуване обективно ограничават земеделските производители, особено малките, да имат достъп до пазари за влагане и продажба на готови продукти. От своя страна доставките на бързоразвалящи се стоки страдат от бариери пред логистиката.

 

Leave a Comment