Над 300 земеделци в Кричим искат вода от спрян напоителен канал

Язовир Кричим

Язовир Кричим

Областният управител Дани Каназирева ще се срещне с граждани на Кричим, които са направили подписка /от над 300 души/, свързана с проблема със спрения напоителния канал “Света Марина“ и невъзможността  да използват вода за напояване на земеделските им земи и лични стопанства. Съоръжението е спряно поради неизпълнение на съответните предписания по Закона за водите.

Проблемът засяга повече от половината жители на Кричим и предизвика огромно обществено недоволство.

На срещата ще присъстват директорите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“и Напоителни системи, кметът на Община Кричим и граждани.

Отделно от това, областният управител, ще обсъди идеята на Министерството на околната среда и водите за коригиране на графика за изпускане на ВЕЦ-овете на сега установените 5 кубични метра в секунда до екологичния минимум – 1,8 кубични метра в секунда. За своето намерение Екоминистерството е изпратило  писма до Областна администрация  и до редица институции.

Мотивът е, че вече са изградени прагове на река Въча, с което се решава проблемът с питейната вода в района.

“Ако това се случи обаче, ще стигнем отново до пресушаване на реката и с проблеми с ихтиофауната, тъй като ВЕЦ-овете нямат техническата възможност за изпускане на по-малко количество от 5 кубични метра в секунда. Докато този технически проблем не се реши, не трябва да се поемат рискове“, коментира Дани Каназирева.

Областна администрация  ще изпрати  становище до министъра на МОСВ.

Leave a Comment