Априлските цени на суровото краве мляко в ЕС се разпростряха от 58 до 28 цента/кг

ЕС отчита повече произведено мляко и млечни продукти и по-високи цени през януари-март

крави - ферма на ВангелПоследната актуализация в обзора на млечния пазар в Европейския съюз показа по-високо производство и по-високи цени (с изключение на сметаната) както на суровото мляко, така и на продуктите от него. В същото време статистиката отбелязва поевтиняване на фуражите и изразходваната енергия.

  • Цените на маслото от ЕС-27: сега са 288 € / 100 кг, -0,6% по-ниски през последните 4 седмици
  • Цени за SMP обезмаслено мляко на прах в ЕС-27: сега са 198 € / 100 кг, + 2,2% в последните 4 седмици
  • Цени на WMP пълномаслено мляко на прах от ЕС-27: сега на 266 € / 100 кг, + 1,5% в последните 4 седмици
  • Цени на чедър в ЕС-27: сега с 302 € / 100 кг -0,8% по-ниски през последните 4 седмици
  • ИТ спот цената (незабавно плащане) на млякото отново достигна 31,8 цента / kg (17 май 2020 г.)
  • Общото произведено мляко в ЕС-27 е + 2,8% през януари-март 2020 г. в сравнение с януари-март 2019 г.
  • Производството на всички основни млечни продукти се увеличи през януари-март, с изключение на сметаната, докато WMP е + 9,9%, маслото + 3,2%, сиренето + 2,6%, SMP + 0,4%, мляко за пиене + 3,4%)
  • Разходите за фуражи намаляват с -1,8%, а енергийните разходи с -1,5% през 20 седмица в сравнение с предходните 4 седмици
  • GDT (Глобална млечна търговия): общият ценови индекс се увеличи с 1%. Цената се увеличава за лактозата (+ 15.6%), SMP (+ 6.7%), но намалява за WMP (-0.5%), масло (-1.9%) и чедър (-6.0%) на последния търг (19/05)

По данни на Европейската комисия през април най-висока е цената на суровото краве мляко в Италия – 58,17 €/100 кг. След Ботуша се подреждат Малта с 48,88 €, Гърция 38,73 €, Финландия с 38,60 евро. През април средната спот цена на сурово краве мляко у нас е 31,45 €/100 кг, като през февруари-март тя е била 32 €. По-ниски априлски цени от тези в България са записани при Латвия (28,41), Литва (28,06), Унгария (30,02), Полша (30,14), Чехия (30,39),Португалия (30,40), Словения (30,65). Белгия и Испания са близки до българската цена.

Leave a Comment