С 9 лева се увеличава социалната пенсия за старост

стар човекСоциалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството.

Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите – за чужда помощ и за ветерани от войните.

Leave a Comment