Полетата с царевица и ечемик са с по над 15% повече

По оперативни данни, към 21 май 2020 г. площите за реколтиране с пшеница са съответно с 2,9% и 15,2% повече спрямо отчетените по същото време на миналата година. От друга страна, площите за реколтиране с рапица се свиват с 25,9% на годишна база, а тези с ръж и тритикале – в рамките на 1,7% – 4%. Част от пропадналите площи с рапица са разорани и презасети с пролетни култури. Най-голям ръст има при ечемика, чиито полета са с 15,2% повече спрямо 2019 г.

1

 

Към момента засетите площи с маслодаен слънчоглед и царевица за зърно са респективно с 4,3% и 15,1% над нивата отпреди една година. Известно изоставане се отчита при площите с пролетен ечемик – с 6,1%.

Така засетите с маслодаен слънчоглед полета са с над 300 000 дка повече и са 7 615 440 декара (+4,3%), а с царевица са с 670 хил. декара над площите през 2019 г. и са 5 149 650 декара (+ 15,1%).

 

Leave a Comment