ДФЗ изплати по-рано помощта за зимни пръскания при маслодайни рози

BASF

маслодайни розиДФ „Земеделие“ изплати с месец по-рано помощта за зимни пръскания на розопроизводителите. Средставата са преведени в момент, когато някои изкореняват рози, други продават цвета на цена под себестойност, а трети дори не берат, за да спестят разходи за работна ръка.

Тази година 3 263 стопани на маслодайни рози за пръв път участват в схемата за компенсиране на разходите за контрол на вредителите при трайни насаждения.

Преведената обща сума е в размер на 3 387 522 лв.

Финансовата помощ е до 270 лв./ха с ДДС. Средствата се изплащат само за препарати, закупени от лицензиран представител или фирма. Другото изискване е те да са включени в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита.

Срокът за отчитане и представяне на фактурите за закупени продуктите за растителна защита беше удължен до 15 май.

По предложение на бранша миналата година Министерство на земеделието, храните и горите пренотифицира държавната помощ. В тази връзка беше увеличен и бюджетът по схемата с 8 млн. лв. (от 22 млн. лв. на 30 млн. лв.) за периода на прилагане на схемата – до края на 2022 г.

За тази година с решение на УС на ДФЗ по схемата е разпределен финансов ресурс в размер на 6 млн. лв. Неусвоените средства ще бъде разпределен през есента.

Leave a Comment