БАБХ: Пчелите в Плевенско не са отровени от пестициди, пчеларите не са изрядни

Към края на юни ще започне да функционира електронната система за предварително оповестяване при пръскания към БАБХ

пчелинНа Консултативния съвет по пчеларство, проведен вчера, подморът в област Плевен е бил сред основните коментирани теми.

Земеделският министър Десислава Танева е съобщила, че действията на МЗХГ и БАБХ целят да защитят сектора. Тя е заявила, че по всички постъпили сигнали за подмор се извършва задълбочена проверка от институциите. Предприети са действия за подобряване на системата за известяване при пръскане. Скоро предстои да заработи и Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности. Министър Танева е информирала, че за изминалата 2019 г. са наложени санкции на 1372 земеделски стопанина за неспазване на изискванията за кръстосано съответствие. Сред тях има и такива, които са санкционирани и за неспазване на изискванията за уведомяване на пчеларите.

Относно извършените два вида проверки в област Плевен, заместник-министър доц. д-р Янко Иванов е посочил, че са проверени 13 пчелина в четири общини в област Плевен: Гулянци, Никопол, Белене и Левски. При тях са констатирани несъответствия в броя на пчелните семейства, вписани във ВетИС спрямо физически установените при проверката , а именно 73 % от всички проверени обекти. „В 40 % от обектите установихме и липса на информационна табела. В 33 % от пчелините открихме немаркирани пчелни семейства, а в 13% от животновъдните обекти не представиха договори, сключени с регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ обекта. При 67 % от проверените липсваха  писмени уведомления към директора на ОДБХ – Плевен и регистрирания ветеринарен лекар за промяна в броя на отглежданите пчелни семейства.“

Към момента за цялата страна има подадени 30 жалби от пчелари за нереглементирано пръскане от страна на земеделски производители. 10 от тях са били оттеглени от подателите им.

Заместник-изпълнителният директор на БАБХ инж. Николай Роснев е съобщил, че по 20-те жалби са взети 11 проби от пчели и 9 от третирана растителност. „От тях имаме резултатите на шест проби от пчели и на седем от третирана растителност От всички направени проби, няма съвпадение между веществата, които се откриват в растителността и тези в пчелите. Това води до заключение, че подморът не е причинен от продукти за растителна защита“, каза още инж. Роснев. Той е информирал още, че има издадения 2 акта за липса на уведомления на пчеларите за пръскания.

Инж. Роснев е съобщил още, че че на 21 май 2020 г. е направено експериментално тестване на  Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (ЕПОРД). По думите му, тя ще улесни и подобри в значителна степен комуникацията и координацията между земеделски стопани, пчелари и други заинтересовани лица при провеждане на растителнозащитни мероприятия. „Чрез нея ще се даде възможност за автоматично генериране и изпращане (чрез електронна поща или СМС) на уведомления за предстоящо третиране. Регистрацията и достъпът до платформата ще бъдат безплатни за нейните потребители и в тази връзка функционирането й няма да доведе до финансова тежест за тях.“ Според него до края на месец юни системата вероятно ще бъде пусната официално в експлоатация.

По време на срещата пчеларите са били запознати и с новостите при етикетиране на пчелен мед и пчелни продукти, включени в Закона за храните, който бе приет на второ четене от Народното събрание на 27 май 2020 г. За пчелен мед, обозначението „Добит в България“/„Продукт от България“ се поставя върху първични продукти, които са добити на територията на Република България. За пчелни продукти етикетът ще се поставя, когато основната съставка, използвана за тяхното производство, е добита на територията на страната и всички етапи на производствения процес се осъществяват на територията на България. Обозначението може да се придружава и с географска карта или друг символ, който съдържа информация, че продуктът е произведен в България.

Leave a Comment