През февруари най-силно намаля износът на вино от ЕС за трети страни

виноФевруари 2020 г. представи редица предизвикателства пред търговията с хранителни стоки, включително пандемията Covid-19, тарифите на САЩ и излизането на Великобритания от ЕС. Пред тези предизвикателства износът на селскостопански храни в ЕС достигна месечна стойност от 15,1 милиарда евро (увеличение с 4,6% в сравнение с февруари 2019 г.), докато стойността на вноса достигна 9,8 милиарда евро (0,7% над нивото на Февруари 2019 г.). Въпреки предизвикателствата, някои продукти и държави отбелязаха ръст на търговските стойности, както е очертано в месечния доклад за търговия за февруари 2020 г., публикуван вчера от Европейската комисия.

Избухването на COVID-19 изглежда не се отрази на износа на селскостопански храни от ЕС за Китай, тъй като месечните стойности нараснаха с 291 милиона евро в сравнение с февруари 2019 г. Ръстът в голяма степен бе обусловен от износа на свинско месо, детски храни, месо и субпродукти, пшеница и непреработено зърно. Увеличения са регистрирани към Алжир (с 110 милиона евро), Саудитска Арабия (84 милиона евро) и Япония (с 69 милиона евро). През първия месец на периода на преход Brexit стойността на износа на ЕС за Обединеното кралство е спаднала с 364 милиона евро, въпреки че Великобритания остава при условията на единен пазар. В САЩ тарифите за продукти от ЕС като вино, сирене и зехтин допринесоха за намаляване на стойностите за износ на селскостопански храни с 66 милиона евро. Спадове бяха регистрирани и за Хонконг (с 48 милиона евро) и Ливан (надолу с 36 милиона евро).

Увеличаването на вноса на какаови зърна в ЕС доведе до скок на месечната стойност на  продукти от Кот д’Ивоар (ръст от 82 милиона евро), докато увеличенията бяха регистрирани и от Канада (с 74 милиона евро) и Индонезия ( увеличение от 60 милиона евро). Въпреки това стойността на вноса от Обединеното кралство намалява с 113 милиона евро, докато спадът е регистриран при импорта от Аржентина (спад с 62 милиона евро) и САЩ (с 55 милиона евро).

По отношение на стоките повечето селскостопански хранителни продукти в ЕС претърпяха спад в стойностите на месечния си износ в сравнение с февруари 2019 г. Най-забележимите намаления бяха за вино (минус 142 милиона евро), сурови кожи и кожи (с 34 милиона евро), спиртни напитки и ликьори (с 32 милиона евро), памук (с 31 милиона евро) и захарно цвекло и тръстика (с 31 милиона евро). Въпреки това стойността на износа на някои продукти се увеличи, като свинско (увеличение с 278 милиона евро), пшеница (с 228 милиона евро) и непреработено зърно (скок от 145 милиона евро).

Малък брой продукти отбелязаха повишение на стойностите на месечния им внос, включително растителни масла (скок с 138 милиона евро), пресни и сушени тропически плодове (с 98 милиона евро) и маслодайни семена (различни от соята) (увеличение на 69 милиона евро). Сред продуктите, чиито стойности на вноса са спаднали, най-голямо намаление е регистрирано за маслени питки (намаление с 219 милиона евро), груби зърна (спад с 107 милиона евро) и пшеница (спад от 83 милиона евро).

Leave a Comment