Чехия ще изплати 1/2 от банковите кредити на малки и средни фермери

Чехия, зелеЕвропейската комисия одобри схема на Чехия в размер на 1 милиард крони (приблизително 36,3 милиона евро) за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), работещи в първичния селскостопански сектор, засегнат от коронавирусната епидемия.

Публичната подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, ще бъде отворена за малки и средни предприятия, работещи в сектора на първичното селскостопанско производство (земеделските производители). Помощта е предназначена специално за частично намаляване на неизплатените суми на оперативни банкови заеми за тези МСП и ще покрие до 50% от сумата на неплатения заем.

Очаква се мярката да подпомогне приблизително 5000 стопани. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на земеделските производители и да им помогне да продължат дейността си по време и след избухването на пандемията.

Комисията установи, че чешката схема е в съответствие с условията, заложени във временната рамка. А именно: помощта няма да надвишава 100 000 евро на компания и  схемата ще продължи до 31 декември 2020 г.

Комисията заключи, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозни смущения в икономиката на държава-членка.

Leave a Comment