Балтийските министри разочаровани, че добавените 26,5 млрд. евро за ОСП не целят изравняване на ставките по СЕПП в ЕС

Някои земеделски министри в ЕС считат, че целите 50% намаляване на пестицидите, 25% редуциране на торовете и 25% биологично производство, са неприложими
Мария Вучкович откри заседанието на министрите на 8 юни

Мария Вучкович, аграрен министър на Хърватия, откри заседанието на 8 юни

Земеделските министри в ЕС, които проведоха видеоконференция на 8 юни, приветстваха предложението на Европейската комисия за ревизирана Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., което предвижда увеличение на бюджета по ОСП с 26,5 милиарда евро спрямо предложението от 2018 г. Въпреки това, много министри считат, че това увеличение на пакета за земеделие все още не е достатъчно, с оглед на допълнителните усилия, които ще бъдат необходими за земеделските стопани в рамките на Зелената сделка.

Балтийските държави отбелязаха разочарованието си, че предложението не съдържа допълнителна амбиция по отношение на сближаването на директните плащания в държавите членки, съобщават от МЗХГ.

Мнозинството от министрите определиха заложените зелени цели за намаляване на употребата на пестициди с 50%, на употребата на торове и антибиотици с 50%, 10 % от земеделските земи да са с непроизводствени характеристики и някои др. елементи от предложенията, като високо амбициозни, а някои- като неприложими. Те зададоха въпроси свързани с начина на събиране на данни за индикаторите и настояха, че всяка държава членка стартира от различно ниво и това трябва да бъде отчетено при бъдещо целеполагане на национално ниво. ЕК отговори, че бъдещите законодателни предложения ще бъдат съпроводени с оценка на въздействието и че ще се отчитат националните специфики.

Някои министри изразиха загриженост по отношение на ценовия натиск и други рискове, касаещи хранителната обезпеченост, които могат да се предизвикат от целта 25% от обработваемата площ в ЕС да е под биологично земеделие.

 

Прочети още: Аграрните министри в ЕС смятат, че средствата не са достатъчни за амбициозните зелени цели

От ЕК съобщиха, че ще изработят и изпратят до държавите членки препоръки, касаещи стратегическите планове, в съответствие с принципите, заложени в стратегиите „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“. В хода на преговорите ЕК ще се придържа към необходимостта от подобрения (като напр. задължително минимално бюджетиране за еко схеми), като се обляга на индивидуален подход за диалог.

 

Leave a Comment