ЕК одобри днес две схеми за над 60 млн. евро на Литва и Кипър в помощ на аграрния и други сектори

ЕС, БрюкселЕвропейската комисия одобри схема на Литва на стойност 59 милиона евро за подпомагане на компании, работещи в селскостопанския, хранителния, горския сектор, развитието на селските райони и рибарството, които са засегнати от огнището на коронавирус.

Очаква се от схемата да се възползват приблизително 1300 компании малки, средни и големи предприятия, работещи в тези сектори. Комисията установи, че литовската схема е в съответствие с условията, заложени във временната рамка. По-специално, безвъзмездните средства за лихви и обезщетение за гаранционна премия не надвишават 100 000 евро на компания, която се занимава с първично производство на селскостопански продукти, 120 000 евро за компании, занимаващи се с риболов или аквакултури, и 800 000 евро на компания, която работи в други сектори. Освен това, що се отнася до гаранциите за заеми, те ще бъдат за инвестиции и за заемите за оборотен капитал.

Припомняме, че в началото на юни ЕК одобри друга схема на Литва в размер на 30,5 млн. лв. като безвъзмездна подкрепа на производителите на говеда и мляко.

Европейската комисия одобри също днес схема на Кипър за 1,8 милиона евро за подпомагане на земеделските производители, които са активни в първичното селскостопанско производство, засегнато от огнището на коронавирус.

Подкрепата ще бъде под формата на директни субсидии. Схемата ще бъде достъпна за  стопанства, които участват в първичното селскостопанско производство на пресни зеленчуци, ягоди и билки; на портокали от сорта „Валенсия“; на цветарството; на първични земеделски производители, които са собственици или управители на земеделски стопанства и участват в пазарите на земеделските производители; и собственици или управители на земеделски стопанства без достъп до напояване. Целта на схемата е да отговори на нуждите от ликвидност на земеделските стопанства и да им помогне да продължат дейността си по време и след пандемията.

Leave a Comment