БАБХ ще е длъжна да уведомява обществеността за установен карантинен вредител

BASF

растителна защитаБългарската агенция по безопасност на храните ще бъда задължена да уведомява не само Европейската комисия и другите държави, но също така обществеността и професионалните организации у нас при установен карантинен вредител или при съмнение на неговото наличие. Освен това БАБХ ще въведе задължителен регистър на обеззаразените семена, търгувани на територията на  България. Това налагат някои от промените в проекта на Закона за защита на растенията, който вчера бе разгледан в парламентарната комисия по земеделие.

В чл. 17 на проекта е записано, че се забранява въвеждането на растения, растителни продукти и други обекти от трети държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.  В последващия текст се уточнява, че се ограничава въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и други обекти, определени като такива след предварителна оценка на риска, които пораждат неприемлив фитосанитарен риск.

Фитосанитарният контрол при износ и реекспорт на растения, растителни продукти и други обекти се извършва след проверка за съответствие, след което се издава официален финосанитален сертификат за износ или реекспорт.

Друга новост в закона е, че лицата, които притежават разрешения за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита и не са установени на територията на  България, трябва да предоставят в Централното управление на БАБХ информация за търговските субекти, на които са предоставили правото да дистрибутират разрешените продукти за растителна защита. Информацията се предоставя в срок до 3 месеца от издаването на разрешението или при всяка настъпила промяна (чл. 49).

 

Leave a Comment