Мярката „Ковид-19″ се размина с философията на „Схемата Кумчев“

BASF

Красимир Кумчев

50 дни след като пловдивският фермер Красимир Кумчев представи одобрената от премиера Бойко Борисов и земеделския министър Десислава Танева схема за по-различни критерии при подпомагането на зеленчуковите производители през 2020 г., загадката как ще стане това е без отговор.

Досега министър Танева е заявявала неведнъж, че зеленчуковият сектор ще получи подкрепа, заедно с други сектори, по извънредната мярка Ковид-19, която днес ще бъде одобрена от ЕП. Земеделският министър е уточнявал също неведнъж, че подпомагането ще бъде на база доходи – тоест по „схемата Кумчев“.

Това обаче отворя други два въпроса.

Десислава ТаневаПърво, до момента министърът е информирал, че размерът на субсидиите по мярка Ковид-19 ще се определят от доказани (с фактури) разходи за предпазни средства и при доказана загуба на доходи/приходи заради пандемията.

Базата „загуба на доходи“, върху която ще се определя помощта, е твърде неопределима при повечето малки земеделски производители. Неопределима е и от гледна точка на момента на изплащане по мярката Ковид-19 – преди да е приключила стопанската година.

Освен това този начин на определяне на субсидиите е абсолютно противоположен на схемата на Красимир Кумчев. Според нея зеленчукопроизводителите трябваше да се подпомогнат на база доход, който колкото е по-голям, толкова по-голямо трябва да е подпомагането.

По този въпрос зеленчукопроизводителите са в пълно неведение. Те не знаят от кое ще спечелят. Дали ако докажат загуба на доходи или от обратното – прилив на доходи.

Вторият въпрос е в бюджета на допълнителното подпомагане за зеленчукопроизводството. Идеята на пловдивския фермер бе чрез прилагане на неговата схема секторът да излезе на светло с доходите си. Производителите да имат реални фактури с реални цени и съответно да внесат реален данък върху доходите си. Този начин на финансиране щеше да покаже ползи за самите стопани и ползи за приходите в държавния бюджет. За целта обаче бюджетът за подпомагане на този сектор трябваше да е привлекателен. Ако той ще е част от 100-те милиона лева по мярката Ковид-19, която обхваща плодове, зеленчуци, рози, тютюн и животни, то размерът на субсиидите за зеленчуци ще е толкова малък, че усилията няма да си струват.

В последните месеци на сайта на Европейската комисия се публикуват одобрения на схеми на различни държави, които заделят от държавните си бюджети, за да подпомогнат селското стопанство и преработката в условията на коронавирусни зарази. По тези схеми, които най-често са за десетки милиони евро, се раздават безвъзмездни помощи или нисколихвени кредити. България обаче отсъства от този списък на държави. А и ще продължи да отсъства, защото иначе щяхме да сме чули, ако правителството има такива намерения.

Ето защо се питаме: как ще се сметнат субсидиите на зеленчукопроизводителите по „схемата Кумчев“? И отговорът, към който клоним в аванс, е, че тази добра идея няма да може да покаже потенциала си и ще се смачка. Впрочем, следващата седмица, както обяви министър Танева, земеделското министерство ще обяви субсидиите и ще отговори на въпроса.

 

 

 

 

Leave a Comment