При 16 млн. лв. бюджет по 3 мерки от рибарската програма, подадените проекти са за 5,6 млн. лв.

Крайният срок за участие изтича след 10 дни

лодки на кея в АхтополБългария е първата страна-членка на ЕС, която получи нотификация от Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ на Европейската Комисия (ЕК) за одобрение на изменението на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. Страната ни поиска включването на три извънредни мерки за подкрепа на сектор „Рибарството и аквакултурите“ за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Управляващият орган на Програмата стартира приемите по мерките на 3 юни 2020 г., веднага след официалното подаване на искане за изменение към ЕК.

Крайният срок за подаване на проекти и по трите мерки е до 17:00 часа на 3 юли 2020 г.

Към момента по тях са подадени общо 134 проекта на обща стойност над 5,6 млн. лв. Припомняме, че общият бюджет по трите мерки е 16 131 000 лева.

По подмярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ са подадени 72 проекта на стойност 2 026 251лв. По подмярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ подадените проекти са 41, а стойността им възлиза на 1 898 527 лв. По третата подмярка, 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, са подадени 21 проекта в размер на 1 680 000 лв.

След откриване на приемите, Управляващият орган проведе три онлайн обучения с цел улесняване и облекчаване на потенциални бенефициенти в процеса на кандидатстване. На тези срещи, експерти от дирекция „Морско дело и рибарство“ към МЗХГ представиха мерките и дадоха разяснения относно подготовката на проектните предложения.

Съдействие и подкрепа при изготвянето на проектите, кандидатите могат да получат и от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и нейните териториални звена, както и от Местните инициативни рибарски групи и Звеното за управление на Националната Рибарска мрежа.

Leave a Comment