„Българска роза“ – Карлово отчете 66 хил. лв. загуби през януари-май

BASF

рози в чувал„Българска роза“ АД гр. Карлово очаква 22% спад на продажбите на годишна база до 1,66 млн. лв. за полугодието на 2020 г., спрямо 2,12 млн. лв. за същия период на 2019 г., показва отчетът на дружеството, публикуван чрез „Българска фондова борса“ АД, съобщава Инвестор БГ.

В сайта си фирмата посочва, че продажбите на дружеството за месец май 2020 година са в размер на 124 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 1338 хил.лв.

Неокончателният финансов резултат за месец май 2020 година е загуба в размер на 79 хил.лв. и с натрупване от началото на годината – загуба в размер на 66 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец юни 2020 година в размер на 320 хил. лв. и с натрупване от началото на годината 1658 хил.лв.

Първото тримесечие на 2020 г. е започнало силно за компанията с печалба от 72 хил. лв. спрямо загуба от 126 хил. лв. за същия период на 2019 г.

Второто тримесечие се развива зле след загуби от 59 хил. лв. за април и 79 хил. лв. за май, които изяждат печалбите от първото тримесечие.

 

Leave a Comment