ДФЗ издава електронни удостоверения, които да послужат пред кредитори

фонд "Земеделие"Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ за първи път ще издават и по електронен път „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми“ за Кампания 2020.  Документът от години служи на кандидатите по схемите и мерките на директните плащания пред търговските банки при отпускане на кредити срещу субсидии.

В удостоверението се съдържа информация за декларираните в общото заявление площи и/или животни, участващи по всички схеми и мерки за директното подпомагане. Документът се издава при поискване от кандидатите от областните дирекции на фонд „Земеделие” –  по място на подаване на заявленията за директни плащания.

С оглед на епидемиологичната обстановка, с цел избягване на струпването на земеделски стопани в офисите на областните дирекции, искането за издаване на удостоверение може да бъде подадено и чрез електронна поща.

За целта, стопаните трябва да свалят от интернет страницата на ДФЗ образец на бланката за искането (виж долу), да попълнят формуляра и да го изпратят на имейла на съответната областна дирекция.

За кандидатите регистрирани в СЕУ, удостоверението може да бъде изпратено на регистрирания от тях електронен адрес. Ако земеделските стопани желаят да получат документа на електронна си поща, трябва писмено, в свободен текст, да заявят това при подаване на искането за получаване на удостоверението.

 

 

И С К А Н Е

от

…………………………………………………………………………………………………………………………….

(име на ЗС)

 

 

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

 

Моля да ми бъде издадено удостоверение за декларираните от мен площи/животни в подаденото от мен общо заявление за подпомагане с УИН……..…………………………………… за кампания 2020 г.

 

 

Дата:                                                                                      С уважение:……………….

 

 

1 Comment

  1. Ахмед мустафа карамахмуд казва:

    Желая да получа удостоверение за декларирани площи/животно по схема .благодаря

Leave a Comment