Агрометеорология, юли: Жега, но в средата на месеца чести валежи

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

нива със слънчогледПрез първата половина от първото десетдневие на юли 2020 развитието на земеделските култури ще протича при наднормени топлинни условия. В началото на месеца в по-голямата част от страната, с изключение на крайните северозападни (агростанция Бъзовец) и югозападни райони (агростанция Сандански), вегетацията на пролетните култури ще се осъществява при наличие на добри почвени влагозапаси в 50 cm и 100сm слой (над 75-80% от ППВ) –  следствие от падналите значителни, наднормени, юнски валежи надвишили на места 90-100 l/m²( (Монтана – 96l/m²,  В.Търново – 133 l/m², Русе – 90 l/m²,  Силистра – 136 l/m², Добрич – 105l/m²,  Варна – 103 l/m²,  Казанлък – 104 l/m², Хасково – 92 l/m², Кърджали – 173 l/m², Ст.Загора – 115 l/m²).

През първото десетдневие при царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще протичат различни фази: листообразуване,изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При слънчогледа в полските райони ще преобладава фаза цъфтеж, а при посевите във високите полета – формиране на съцветие. При зърнено-бобовите култури (фасул, соя) ще се наблюдава образуване на бобове.

През второто и началото на третото десетдневие развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове, при температури около и малко под нормата за периода. Прогнозираните чести валежи през този период ще се отразят благоприятно на намиращите се в репродуктивен стадий от развитието си пролетни култури, при които водопотреблението през този етап рязко нараства (при царевицата през междуфазния период изметляване – млечна зрелост дневният водоразход достига до 6-7 м3/дка).

В началото на третото десетдневие на юли част от ранните хибриди царевица в полските райони ще встъпят във фаза млечна зрелост. При слънчогледа ще протича формиране и наливане на семената. В края на месеца при засетите в агротехнически срок посеви на места в Дунавската равнина и в южните райони ще се наблюдава начало на фаза узряване.

През последната седмица на юли агрометеорологичните условия ще се определят от  относително сухо, топло и горещо време, което ще налага прилагане на подходящ поливен режим при късните хибриди царевица и зеленчуковите култури от късното полско производство. Метеорологичните условия през този период ще ограничават развитието на редица гъбни болести, с изключение на брашнестите мани по зеленчуковите култури и овошките, оидиума по лозите.

През юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение на плодовите червеи, листните въшки и акарите. По-подходящи условия за провеждане на растителнозащитните пръскания ще има през повечето дни от първото и третото десетдневие, през по-хладните часове на деня.

През най-горещите периоди от юли, с максимални температури до 38-39оС,  ще се повишава риска за възникване на пожари при прибиране на зърнената реколта.

Leave a Comment