Какви са новите ставки, предложени от МЗХГ, по мярка „Ковид-19″

МЗХДнес МЗХГ предложи нови ставки за подпомагане на малките и средни стопанства по извънредната мярка „Ковид-19″. Промените се наложиха заради изискването на Европейската комисия подпомагането да е на база стопанство вместо да е на декар площ или брой животни.

При обсъждане на предложението са се появили нови идеи за категоризиране на стопанствата и за размера на субсидиите от страна на браншовите организации. Това, което публикуваме, не е окончателният вариант. Браншовиците има много къс срок да реагират със своите предложения. Възможно е това, което ще прочетете по-долу, да претърпи допълнителни корекции.

Ето предложението на МЗХГ за подпомагане по мярката „Ковид-19″:

Подпомагането ще под формата на еднократно платима сума въз основа на заявленията за подпомагане, които следва да бъдат одобрени до 31 декември 2020 г.(най-късно).

Максималният допустим размер на финансовата помощ не може да надвишава левовата равностойност на 7 000 евро за един кандидат.

ЗА СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Плодове

до 1 ха – 500 лв.
над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.
над 5 ха до 10 ха – 4 000 лв.
над 10 ха до 20 ха – 8 000 лв.
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.
над 30 ха – 13 500 лв.

Оранжерийни зеленчуци: 

до 0,5 ха – 2 700 лв.
над 0,5 ха до 1 ха – 5 000 лв.
над 1 ха до 2,5 ха – 11 000 лв.
над 2,5 ха – 13 500 лв.

Зеленчуци на открито

до 1 ха – 650 лв.
над 1 ха до 5 ха – 3 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 5 000 лв.
над 10 ха до 15 ха – 8 000 лв.
над 15 ха до 20 ха – 9 000 лв.
над 20 ха – 13 500 лв.

Маслодайна роза 

до 1 ха – 900 лв.
над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 7 000 лв.
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.
над 20 ха – 13 500 лв.

Винени лозя

до 1 ха – 300 лв.
над 1 ха до 5 ха – 1 500 лв.
над 5 ха до 10 ха – 2 500 лв.
над 10 ха до 30 ха – 5 000 лв.
над 30 ха до 50 ха – 9 000 лв.
над 50 ха – 13 500 лв.

Декоративни растения 

до 1 ха – 2 000 лв.
над 1 ха до 5 ха – 8 000 лв.
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.
над 10 ха – 13 500 лв.

ЗА СЕКТОР „ЖИВОТНОВЪДСТВО“

Овце и кози 

от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 750 лв.
от 100 бр. до 299 бр. – 2 000 лв.
от 300 бр. до 499 бр. – 3 500 лв.
от 500 бр. до 999 бр. – 7 500 лв.
над 999 бр. – 13 500 лв.

Говеда

от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.
от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 3 500 лв.
от 100 бр. до 249 бр. – 9 000 лв.
над 249 бр. – 13 500 лв.

Биволи 
от 10 бр. до 49 бр. – 1 500 лв.
от 50 бр. до 99 бр. – 4 500 лв.
от 100 бр. до 200 бр. – 9 500 лв.
над 200 бр. – 13 500 лв.

СЕКТОР „ПЧЕЛАРСТВО“

Финансовата помощ за пчелни семейства:
до 49 бр. – 250 лв.
от 50 бр. до 149 бр. – 500 лв.
от 150 бр. до 499 бр. – 1 250 лв.
над 499 бр. – 3 500 лв.

Leave a Comment