Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Фондация Смарт Агростарт търси силните и слабите страни в инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони

трактор в градинаВ рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с мерките, свързани с модернизирането на земеделските стопанства, залегнали в Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Анкетата има за цел да идентифицира силните и слабите страни на прилаганите мерки, да изведе най-добрите и използвани практики, както и проблемите, с които се сблъскват потенциалните инвеститори при кандидатстване.

Отговарят ли прилаганите мерки от ПРСР на инвестиционните нужди и намерения на земеделските стопанства в страната? Необходимо ли е разделение на бюджета за инвестиции в мерките на ПРСР по сектори – растениевъдство, животновъдство и др.? Кои са ключовите инвестиции за различните видове стопанства? – На тези и други въпроси търси отговори анкетата, чието попълване отнема не повече от 5 минути ТУК.

Севдалин Севов показва доилната зала, която обслужва едновременно 72 овцеВъв време, в което един програмен период приключва, а планирането на следващия вече трябва да е започнало, е особено важно да се чуе общественото мнение по една от най-скъпите програми на ЕС, каквато е ПРСР. У нас много от инвестиционните мерки в програмата предизвикаха огромен интерес през последните години, още от действието на САПАРД. Други мерки пък останаха с неизразходвани бюджети, поради малкия брой кандидатствали. Трети така и не видяха бял свят… Накъде ще бъдат насочени приоритетите на следващата програма и как ще бъдат конструирани новите мерки зависи в голяма степен от добрия анализ на сегашната програма. От особена важност е както грешките, така и добрите практики да бъдат взети под внимание. Но едно е сигурно – модернизирането на земеделските стопанства ще остане сред приоритетите на Програмата, тъй като то е залегнало в основите на нейното създаване.

Ето защо всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/modernizirane-na-zemedelskite-stopanstva/   .

Leave a Comment