ЕК прогнозира спад с 2,7% в производството на зърно и минус 7 на сто при виното

Краткосрочните прогнози на Европейската комисия, публикувани днес, показват добри перспективи пред маслодайните и протеиновите култури, и млякото и спад в потреблението на вино, месо и зърнени храни.

Полски култури

За 2020/21 г. се предвижда производството на зърнени култури в ЕС на 286,3 милиона тона, намаление с 2,7% в сравнение с 2019/20 г., но все пак с 1,7% над средното за 5 години. Това се обяснява с по-малка площ на зимните зърнени култури, но и сухи условия по време на развитието на културите, особено за пшеницата. Валежите в края на май и юни облекчиха натиска върху летните култури. Смята се, че потреблението на зърнени култури в ЕС ще намалее с 0,6% през 2019/20 г., главно поради намаленото търсене от пекарни и хранителни услуги, в резултат на мерките за блокиране. Това намалено търсене обаче не трябва да продължи, като през 2020/21 г. се очаква повторно нарастване.

слънчогледПо отношение на маслодайните семена и протеиновите култури , през 2020/21 г. производството на рапица трябва да бъде на подобно ниво като през 2019/20 г. с 15,4 милиона тона. Предстои производството на слънчоглед да достигне 10,4 милиона тона, което е увеличение с 3,7% спрямо 2019/20. Производството на соя и протеинови култури също трябва да се увеличи, за да достигне съответно 2,8 милиона тона и 4,5 милиона тона. Предвижда се лек спад в обема на преработката през 2020/21 г. със стабилно търсене на протеиново брашно и очаквано бавно възстановяване на употребата на растителни масла.

Предстои производството на захар 2020/21 да остане на същото ниво като през 2019/20, въпреки 3% намаление на площта на захарно цвекло. Очаква се по-ниското търсене на етанол и по-ниските продажби на хранителни услуги да доведат до по-ниска консумация на захар в ЕС през 2019/20.

Специализирани култури
маслинови дървета

Маслиновата градина на Зографския манастир в Атон

През 2019/20 г. производството на зехтин в ЕС остана 4% под средногодишното ниво. Мерките за блокиране допринесоха за увеличаване на продажбите на дребно и използването на зехтин в хранително-вкусовата промишленост (например консервирани стоки), но се очаква несигурността около летния сезон 2020 да допринесе допълнително за по-ниското търсене на хранителни услуги. Като цяло потреблението в ЕС все още може да нарасне с 6% през 2019/20. През 2020/21 г. производството на зехтин в ЕС ще се увеличи допълнително и ще достигне 2,3 милиона тона (над 20% в сравнение с 2019/20 г.).

Очаква се консумацията на вино да намалее със 7% поради мерките на Covid-19, а преработката на грозде за други цели, като оцет и ракия, се очаква да се увеличи с 33%. Това е по-специално заради изключителните мерки , предложени от Комисията, позволяващи кризисна дестилация. Силно повлиян от мерките, свързани с Covid, износът и вносът на вино от ЕС ще намалеят съответно със 7% и 8% спрямо 2019/20.

сортиране на прасковиЩо се отнася до сектора на плодовете и зеленчуците, цените на ябълките бяха много високи през последните месеци, поради слабата реколта през 2019/20 г. и голямото търсене по време на извънредните мерки. За прасковите и нектарините се очаква рекордно ниско производство от 3,1 милиона тона поради неблагоприятните метеорологични условия и изкореняването на площите поради структурно ниски цени и високи производствени разходи. Това ще се отрази положително върху цените, които вече са се увеличили с 19% през първите седем седмици на сезона в сравнение със същия период на миналата година. Производството на пресни домати трябва да остане стабилно през 2020 г., като спадът на производството в Испания се компенсира с очаквано увеличение в Полша. Потреблението на пресни домати в ЕС е с лек спад от 1% през 2020 г.

Мляко и млечни продукти

доилна залаПрез 2020 г. производството на мляко в ЕС може да достигне близо 144 милиона тона, 0,7% над нивата през 2019 г. и повече от очакваното през пролетната краткосрочна перспектива. Това се дължи на добрите перспективи за качеството на пасищата през пролетта и лятото и до голяма степен на достъпни фуражи. Германия трябва да допринесе най-много за този растеж, следвана отблизо от Италия, Испания и Холандия.

Нарастващото търсене на сирене в ЕС на дребно не се очаква да компенсира загубите в хранителните услуги. Това може да доведе до малко по-ниско потребление на сирене през 2020 г. Въпреки износа, който може да нарасне с 2%, спадът на вътрешното потребление може да доведе до по-нисък ръст на производството, отколкото се очакваше.

Поради конкурентните цени на ЕС през 2020 г. има значително увеличение на износа на масло, устойчив експорт на пълномаслено мляко (WMP) и износ на обезмаслено мляко на прах (SMP) на нива, подобни на 2018 г., въпреки по-ниските първоначални възможности в сравнение с предходните години.

Месо

месодайна породаОчаква се производството на говеждо месо да намалее с 1.7% през 2020 г. Това е следствие от намаленото търсене на хранителни услуги поради мерки за блокиране, както и ограниченото предлагане поради по-малки стада и ранното клане при по-ниски тегла поради по-ниската наличност на фуражи по време на суха пролет.

Производството на птици ще спадне с 2% през 2020 г., като секторът бързо се адаптира към по-ниското търсене и по-ниските цени (това особено засяга птиче месо, различно от пилешко – патици, токачки, гълъби или пъдпъдъци). Пазарната несигурност, включително по отношение на износа, също обяснява това намаление.

Производството на свинско месо трябва да нарасне леко през 2020 г. с 0,5%, подкрепено от благоприятни цени, възвръщаемост на потребителското търсене, солидни перспективи за износ главно за Китай и последните инвестиции в сектора.

И накрая, през 2020 г. производството на овче и козе месо се очаква да намалее с 1,5% поради спада на търсенето от страна на хранителни услуги и домашно потребление, особено по време на празниците на Великден и Рамадан, и недостигът на доставки поради логистични проблеми.

Като цяло, намалението на потребителското търсене по време на блокирането, както и ограничената наличност в ЕС, която не се компенсира от вноса, ще доведат до намаляване на потреблението на месо с 2,5% до 65,4 кг на глава от населението през 2020 г.

Leave a Comment