Франция предупреди за нов силно заразен вирус по домати и пипер

Вредителят е установен и в Турция, и в Гърция. Вносът на заразени плодове е един от начините за пренасянето му. Щетите от него достигат до 100%
Поражения от вируса tobrfv Снимка на Greenhousegrower

Поражения от вируса tobrfv
Снимка на Greenhousegrower

Френската агенция по храни, околна среда, здраве и безопасност (ANSES) сигнализира за появата на нов вирус Tomato brown rugose fruit virus (Вирус на кафявото набраздяване по плодовете на доматитеToBRFV), заплашващ зеленчуците във Франция. Този вирус е особено опасен за чувствителните култури – домат (Solanum lycopersicum) и пипер (Capsicum annuum), в това число лют пипер и сладък пипер, съобщи Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Вирусът ToBRFV може да се предава със заразени семена и механично да инфектира растенията, чрез директен контакт със заразени с вируса растения, ръце, работни инструменти, дрехи, опрашващи насекоми, птици и чрез водата за напояване. Този патоген може да оцелее дълго време, без да загуби своята вирулентност и към настоящия момент няма налични средства за контрола му, както и не са създадени устойчиви на ToBRFV сортове.

Вирусът ToBRFV е идентифициран за първи път през 2014 г., в Близкия изток, но до 2018 г. докладите за него са се увеличили. През 2018 г., ToBRFV е съобщен първо от Мексико и САЩ, след това от Европа и Азия. След извършване на експертната си оценка за навлизане и разпространение на този нов вредител във Франция и мерките за управлението му, ANSES потвърждава високия риск от въвеждането и разпространението на ToBRFV в страната и потенциално голямото му въздействие не само в професионалния, но и в частния сектор.

Агенцията подчертава важността от спазване на Европейските разпоредби относно вноса на семена и разсад, както и прилагането на специалните изисквания за вноса на плодове. Агенцията също така препоръчва да се прилага подходящ план за наблюдение и да се гарантира своевременното докладване за присъствие на вируса във всяка производствена площ, с цел унищожаване на ToBRFV от тези площи. Накрая, ANSES подчертава важността от информиране на частните лица и специалистите, за риска от ToBRFV и превантивните мерки, които трябва да бъдат предприети срещу него.

Вирусът вече е докладван от Мексико, САЩ, Германия и Италия, има потвърждения и от  Китай, Турция, Гърция, Нидерландия, Обединеното кралство и Испания. Понастоящем се съобщава, че вирусът е унищожен в Германия и САЩ.

В отговор на тази нововъзникваща заплаха, през 2019 г., са приети спешни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Съюза на вируса ToBRFV на Европейско ниво.

Вирусът ToBRFV принадлежи към род Tobamovirus. Тези вируси могат да се предават и да инфектират растенията чрез механични повреди, причинени от физически контакт с различни носители на вируса като: растения, ръце, работни инструменти, дрехи на работници, опрашващи насекоми, птици или чрез водата за напояване.

Веднъж навлязъл в растението, вирусът ToBRFV се разпространява от клетка в клетка и заразява цялото растение. Заразените семена, растения и плодове стават преносители на ToBRFV. На големи растояния вирусът се разпространява чрез движение и търговския обмен на заразени семена, растения предназначени за засаждане и плодовете на растенията гостоприемници.

Повредите от ToBRFV, наблюдавани върху оранжерийните домати, включват следните симптоми - хлороза, мозайка и петна по листата, некротични петна по дръжките, чашелистчетата и цветните стъбла. По плодовете се появяват жълти или кафяви петна с характерния за този вирус симптом – набраздяване на кожицата. Впоследствие плодовете се деформират, узряват неравномерно и губят търговския си вид. Вирусът може да зарази до 100% от растенията в зависимост от мястото на отглеждане. Това го прави изключително опасен за културите с висока плътност, като например културите, отглеждани в оранжерийни условия.

Вирусът може да засегне всички домати, независимо от начина им на производство и принципите им на отглеждане – домати, отглеждани в оранжерии или на полето, домати, отглеждани чрез прилагане принципите на конвенционалното или биологичното земеделие или чрез прилагане принципите на интегрирано управление на вредителите.

Вирусите от род Tobamovirus са много устойчиви и могат да оцелеят в продължение на няколко месеца в инертна среда без да загубят своята вирулентност. Освен това настоящите сортове домати не са развили резистентност (носена от гените Tm-2 и Tm-22) към ToBRFV, каквато имат към други вируси от род Tobamovirus, като Tomato mosaic virus и Tobacco mosaic virus.

Към настоящия момент няма създадени устойчиви на ToBRFV сортове или налични химични или биологични средства за контрола му.

Френската агенция препоръчва да се въведат фитосанитарни мерки за управление на този нов вредител. За да се предотврати навлизането на ToBRFV, е жизненоважно да се спазват спешните мерки въведени на Европейско ниво, които регламентират движението на семена и растения, предназначени за засаждане (разсад) от видовете Solanum lycopersicum L. и Capsicum annuum. Вносът на плодове от заразени растения гостоприемници, които не са обхванати от действащото Европейско законодателство, са потенциален път за навлизане на ToBRFV. Затова, с оглед на риска, от вноса на такива плодове, ANSES подкрепя предложените специални изисквания за тези плодове, т.е. вносът им трябва да идва от производствени обекти, обявени за свободни от ToBRFV.

Агенцията смята, че вероятността от пренасяне на вируса от вносни плодове, домати и пипер, към растенията, отглеждани в частните земеделски стопанства и домашно производство е по-голяма, отколкото към растенията, отглеждани в професионалните стопанства, поради по-голямата близостта между кулинарните и производствените дейности.

Друг потенциален път за навлизане на ToBRFV, е чрез интернет търговия на семена и поради това ANSES препоръчва частните производители да бъдат информирани за този нов риск.

При евентуално въвеждане и установяване на вируса ToBRFV във Франция, с цел увеличаване възможностите за унищожаването му, Агенцията препоръчва следните мерки: – въвеждане на национален план за наблюдение и ранно откриване на ToBRFV, който ще даде възможност за по-бързото прилагане на мерките за контрол; – отстраняване на всички растения (както растения със симптоми така и растения без симптоми) от замърсения производствен участък и унищожаването им чрез изгаряне, съчетано със строги профилактични мерки, включително период на почивка, в който производствения участък се оставя на угар. Само бързите и решителни действия, включващи комуникационни усилия, насочени не само към професионалистите, но и към частните производители, ще позволят да бъде постигната целта за унищожаване на ToBRFV.

Агенцията подчертава критичното значение на възможно най-бързото докладване за присъствие на вируса в производствените площи. Агенцията изказва съмнение в успеха на стратегията за ограничаване, тъй като тя е насочена към ограничаване разпространението на вируса, единствено чрез прилагане на хигиенните мерки и ограниченото движение на замърсен растителен материал.

1 Comment

  1. Angelovzi казва:

    Този вирус вече е видян и тук в района на Пазарджик. Масово цели оранжерии с домати приключват. Проблемът е голям.

Leave a Comment