Проф. Христина Янчева влезе в ръководството на Съвета на ректорите

Проф. Анастас Герджиков

Проф. Анастас Герджиков

Председател на Съвета на ректорите стана ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков.  Той бе избран на проведеното вчера, 7 юли, заседание. Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева влезе в Управителния съвет на Съвета, а проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /АМТИИ/, оглави Етичната комисия.

Проф. Христина Янчева,

Проф. Христина Янчева

Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. дпн Галя Христозова, ректор на Бургаския свободен университет, са избрани за зам.-председатели на организацията. В Управления съвет влизат още: ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров /главен секретар/, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, проф. д-р Христина Янчева, ректор на Аграрен университет – Пловдив и ректорът на Медицински университет – Плевен проф. д-р Славчо Томов.

Членове на Етичната комисия, чиито председател е проф. Шекерджиева-Новак, са проф. инж. Иван Кралов, д.н. – ректор на Техническия университет в София и чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев, ректор на Лесотехническия университет – София.

За председател на Контролния съвет бе избран проф. д-р Евгени Станимиров, ректор на Икономически университет – Варна.

Leave a Comment