До 22 октомври Брюксел пита дали настоящата ОСП е добра за природата

дигата до Гребния каналОт 9 юли до 22 октомври Европейската комисия (ЕК) отвори публична консултация относно влиянието на общата селскостопанска политика върху природните ресурси, включително биоразнообразието, почвата и водата. Консултацията има за цел да събере информация и обратна информация от заинтересованите страни и гражданите относно ефективността, ефикасността и уместността на настоящите инструменти на ОСП, свързани с природните ресурси, както и тяхната съгласуваност с действията на ЕС в други области и добавената стойност на тези инструменти, които се прилагат на ниво ЕС.

Заинтересованите страни като представители на селскостопанския и горския сектор (включително земеделски производители, доставчици на ресурси, преработватели и търговци на дребно), както и национални и регионални власти, консултантски служби, НПО, както и широката общественост, вече ще имат 15 седмици, за да дадат своя принос гледки.

Общественото допитване обхваща вече публикуваните проучвания за биоразнообразието и водите , както и текущото проучване за подкрепа на почвата . След това всички ще бъдат включени в предстоящ доклад на Комисията (работен документ на службите), който ще оцени въздействието на ОСП върху природните ресурси.

Leave a Comment