НСИ: През януари-април расте износа на масла, алкохол и тютюн

НСИПрез периода януари – април 2020 г. износът на България за ЕС намалява с 5.1% спрямо същия период на 2019 г. и е в размер на 11 700.7 млн. лева, отчита националната статистика (НСИ). Вносът от ЕС също намалява – с 8,5 на сто.

Въпреки общия спад, българския износ на мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход към европейските държави показва значително увеличение към ЕС от 42%. В сектора на безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн също сме на плюс 42%. Най-силно намаление при износа към ЕС има при минерални горива и масла – близо 30 процента.

Като цяло през април 2020 г. износът за ЕС намалява с 20.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 432.3 млн. лева. За четирите месеца намалението е с 5%.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Белгия и Франция, които формират 70.7% от износа за държавите – членки на ЕС.

Вносът на България от ЕС през периода януари – април 2020 г. спада с 9.1% спрямо същия период на 2019 г. и достига 11 816.9 млн. лева (по цени CIF)1. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. През април 2020 г. вносът на България от държавите – членки на ЕС, намалява с 32.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 295.5 млн. лева.

При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – април 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (24.7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)“ – 54.1%. Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с ЕС за периода януари – април 2020 г. е отрицателно и е на стойност 116.2 млн. лева.

Leave a Comment