ЕК ще даде индивидуални препоръки на държавите в ЕС за стратегическите им планове

Земеделските министри поискаха препоръките да не са задължителни
Плановете трябва да са обвързани със стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието, както и със 9-те цели на следнащата ОСП и със Зеления пакт

ЕС, БрюкселВсе повече се обвързва следващата обща селскостопанска политика (ОСП) с амбициите на Комисията, ръководена от Урсула фон дер Лайен, за опазване на климата, околната среда и човешкото здраве. През следващия програмен период, който ще започне от 2023 г., финансирането ще в пряка зависимост от 9-те стратегически цели на ОСП, Зеления пакт, стратегиите за биоразнообразие и „От фермата до трапезата“. Всички тези разработки трябва да залегнат в стратегическите планове на държавите членки, чието изпълнение ще подлежи на контрол, а неизпълнението – на санкции.

Това става ясно от последната среща на генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК със земеделските министри на държавите членки (ДЧ). Срещата бе за стартирането на структуриран диалог за обвързване на целите, поставени в стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биоразнообразието с подготовката на стратегическите планове по ОСП на ДЧ, съобщават от МЗХГ. 

Съгласно плана за действие към стратегията „От фермата до трапезата“, ЕК следва да даде индивидуализирани препоръки на ДЧ, адресиращи 9-те специфични цели на ОСП, с оглед определяне на посоката, в която стратегическият план трябва да реализира целите на ОСП.

Същевременно стратегическият план трябва да допринесе за реализирането на целите на Зеления пакт, като се осигури гъвкавост за ДЧ да определят конкретните национални стойности и начина за тяхното достигане.

ЕК отбеляза, че стратегиите „От фермата до трапезата“ и за биоразнообразието показват значението на земеделието за реализиране на екологичните амбиции на ЕС. От комисията обясниха двата етапа на бъдещия диалог:  Първо, ЕК ще даде препоръки за разработване на стратегически планове, които ще са конкретни за всяка държава, които ще адресират всичките 9 цели на ОСП, но със специално внимание на елементите. В тях ще бъде взето предвид постигнатото до момента от съответната държава в областта на околната среда и климата, ще се отразят спецификите на държавите, като се осигури равно третиране.

Второ: Всяка държава член на ЕС ще извърши анализ на ситуацията, на базата на наличните данни, включително SWOT анализите за целите на стратегическите планове.

В рамките на диалога ще се проведат двустранни срещи преди и след предоставянето на препоръките.

ЕК счита, че трябва да се разглеждат всички аспекти на устойчивостта – екологична, икономическа, социална. ОСП плановете се очаква да допринесат съществено за Зеления пакт.

ДЧ поискаха препоръките на ЕК да останат с незадължителен характер и да бъдат предоставени в условията на прозрачност и възможност за обсъждане на ниво ЕС.

Leave a Comment