В Пловдив започва изграждането на международен център за най-фините тайни на растенията

Център по растителна системна биология и биотехнология има амбиция да заеме водещата позиция в областта на растителните науки в региона и Европа

PlantaSYST, срещаДнес, 16 юли 2020 г., от 09:00 часа в Дом на културата „Борис Христов”, гр. Пловдив, ул. „Гладстон” 15, ще се проведе началната пресконференция по проекта за изграждането на научноизследователския комплекс на Центъра по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ). От 10:00 часа в гр. Пловдив, жк Тракия, ул. „Свети Княз Борис I-Покръстител” ще се състои официална церемония „Първа копка” и тържествен водосвет.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

На събитието са поканени представители на Правителството и Министерство на Образованието и науката; г-н Кирил Гератлиев – Изпълнителен директор, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Кметът на Пловдив г-н Здравко Димитров, Заместник-кмет „Образование и бизнес развитие” на Община Пловдив – г-н Стефан Стоянов, Кмет на район „Тракия” – г-н Костадин Димитров, представители на Областната Управа на Област Пловдив; Ще присъстват и ректори на университети, директори на училища; представители на държавни и местни институции; фирми изпълнители по проекта; екипът на проекта; медии; заинтересовани лица и представители на гражданското общество.

Основната цел на проект ПлантаСИСТ е създаването на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив.

ЦРСББ е независима институция, чиято основна мисия е извършването на научноизследователска и развойна дейност на найвисоко ниво. Центърът е подкрепен от българските и немските партньори по проект ПлантаСИСТ – Институт по Молекулярна Биология и Биотехнология (ИМББ), Пловдив; Институт по Зеленчукови Култури „Марица“, Пловдив; Лаборатория по Приложна Биотехнология към Институт по Микробиология “Стефан Ангелов“ при БАН; Потсдамски Университет; и Институт по Молекулярна Физиология на Растенията „Макс Планк“, Потсдам-Голм; правителствата на Република България и Федерална Република Германия и Община Пловдив.

ЦРСББ има амбиция да заеме водещата позиция в областта на растителните науки в региона и Европа. За целта ще бъдат използвани авангардни техники в областта на функционалната геномика, метаболомика и биоинформатика, за да се установяват регулаторните механизми и метаболитни пътища, които управляват развитието на растенията, физиологията на стреса, както и синтеза на потенциални ценни метаболити, които да намират пазарно приложение.

Фундаменталните научни изследвания, извършвани в отделите “Развитие на Растенията”, „Молекулярна Физиология на Стреса”, “Метаболомика”, “Биоинформатика и Компютърно Моделиране”, ще поставят основа за приложните научни изследвания на отделите “Растителна Клетъчна Биотехнология” и “Селекция и Зеленчукови Култури”.

ЦРСББ планира да бъде свързващо звено между академичните среди и индустрията в региона както и да има водеща роля в обучението на изследователи в областта на растителната системна биология и биотехнология. Отделът “Трансфер на технологии” ще подпомага потока от нови знания към партньорите и крайните потребители и ще бъде основното звено, което осигурява разкриване на пълния потенциал на провежданите изследвания и трансформирането им в патенти на нови технологии, продукти и старт-ъп компании. Центърът ще повиши значително научноизследователския потенциал на България, ще надгради капацитета на страната в областта на растителната системна биология и ще стимулира развитието на научния и икономически потенциал на Пловдив и региона.

Със средствата осигурени по процедура Допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени проекти по програма Хоризонт 2020 – Widespread -teaming, Фаза 2“ на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, се предвижда изграждането на нов научноизследователски комплекс на ЦРСББ и сграда, оборудвана с най-съвременна апаратура.

Новият комплекс ще включва административен корпус с офиси, семинарни зали и аудитория; лабораторен корпус с прилежащи специализирани помещения, както и две високотехнологични оранжерии.

Leave a Comment