Зам.-министър Кръстева: При черупковите плодове се отчита устойчиво нарастване

В сектора на черупковите плодове се наблюдава устойчив ръст на засадените и реколтирани площи по години. Това каза заместник –министърът на земеделието, храните и горите

Вергиния Кръстева по време на видеоконферентна среща с представители на Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове.

Зам.-министър Вергиния Кръстева

Зам.-министър Вергиния Кръстева

Тя обясни, че черупковите плодове, и по-специално орехите, попаднаха в групата на чувствителните сектори, основно поради факта, че през 2014 г., по данни на МЗХГ,

е отчетено намаляване спрямо индикативното ниво от площите.

Въведен е таван при орехите от 5 251 ха по Схемата за обвързана подкрепа с цел запазването и подпомагането на чувствителните сектори. По думите й, през 2016 г. се наблюдава надхвърляне с 57,28 % или с над 3 000 хектара на площите.

Данните показваха, че е надвишен значително заявеният лимит от 5 251 ха за тази култура, като по този начин един от критериите за чувствителност на сектора отпадна. При орехите бе установен най – висок дял на обвързаната подкрепа, което доведе до изключването им.

„Видно е, че няма негативно въздействие върху производството им. През последните три години общият размер на млади и плододаващи орехови насаждения се е увеличил до 18 130 ха“, обобщи Кръстева. Аналогична е ситуацията и при лешниците и бадемите.

На инициираната от Асоциацията днешна среща бе обсъдено подпомагането в сектора и по-специално това, попадащо в обхвата на хоризонталната мярка COVID-19.

Заместник-министър Кръстева посочи, че секторът е включен в обхвата на подмярка COVID-2, от Програмата за развитие на селските райони, за покриване на разходите за противоепидемични мерки в рамките на земеделските стопанства и COVID-3 за преработватели.

Подпомагане се получава по СЕПП, зелени директни плащания и преразпределителни плащания.

Голяма част от насажденията с черупкови плодове се отглеждат по биологичен начин и получават съответното възнаграждение по мярка 11 от ПРСР.

Вергиния Кръстева призова бранша за изпращане на бележки и предложения по Проекта на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП),

както и за становища по проекта на наръчника за Земеделските практики от полза за климата и околната среда.

Спецификата на отглеждане на черупковите плодове, позволява прилагането на земеделски практики, които са щадящи климата и които с успех могат да дадат своя принос за смекчаване на последиците от изменението му.

Leave a Comment