Натискат 300 000 да си сменят БУЛСТАТ-а!

Задължителна смяна на БУЛСТАТ-а очаква хората със свободни професии, адвокати, занаятчии, земеделски производители и др.

От 10-цифрен той ще стане 9 и ще се генерира от специален софтуер на случаен принцип от Агенцията по вписванията.

nhiop[[[Проблемът е, че в момента ЕИК /единният идентификационен код/ на тази категория икономически субекти съвпада с ЕГН-то на физическите лица,

а той се счита за лични данни и е под защита на Регламент 2016/679 на Европейския парламент.

Промяната ще засегне близо 300 486 лица в България, което означава загуба на доста време и нерви.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е пуснат за обществено обсъждане днес.

Консултации и забележки по него ще се приемат до 20 август. Ако се приеме, поправките ще влязат в сила 14 месеца след обнародването в Държавен вестник.

Предвидена е възможност за справки между новия и стария ЕИК.

Новият софтуер, който ще надгради информационната система на регистър Булстат ще струва около 72 000 лева с ДДС, като разходът ще се предвиди в бюджета на Агенцията по вписванията за догодина.

Leave a Comment