Япония помага на фермерите от Централна Азия да се справят с нашествието от скакалци

скакалци

Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на обединените нации (ФАО), правителството на Япония, Японската агенция за международно сътрудничество и Министерството на земеделието на Република Таджикистан ще продължат да си сътрудничат във втория етап на регионален проект за засилване на контрола върху скакалците в Таджикистан.

Проектно споразумение за подобряване на контрола върху скакалците беше подписано днес от Такауки Мияшита, извънреден и пълномощен посланик на Япония, Олег Гухгелдиев, представител на ФАО и Хидеки Танабе, ръководител на Японската агенция за международно сътрудничество.

Този петгодишен регионален проект за контрол на скакалците от 7,23 милиона долара ще обхване всички страни от Централна Азия, включително Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, както и Афганистан.

Общата цел на проекта е да се повиши продоволствената сигурност и поминъкът на селското население чрез предотвратяване и ограничаване на заплахите от скакалци и щетите върху културите и пасищата по отношение на човешкото здраве и околната среда. Проектът ще помогне за намаляване на бедността и разширяване на икономическите възможности в целия регион чрез развитие на селското стопанство и в крайна сметка икономически растеж.

„Селското стопанство в много страни по света претърпя колосални щети през тази година поради огнища на скакалци и този регион също не можа да избегне тази заплаха“, каза Такауки Мияшита по време на церемонията. „Скачащите рояци вече са превзели съседни Индия и Пакистан. За да се предотврати нашествието им, е необходимо незабавно да се вземат необходимите мерки и да се осигури координация на действията в региона. Японското правителство реши да предостави навременна помощ на Централна Азия, чието селско стопанство е застрашено от нападение на скакалци.

„Искрено се надявам, че ще успеем да започнем този проект възможно най-скоро и да защитим селското стопанство на тези пет страни от скакалците, в резултат на което този регион ще продължи да се развива“, добави Мияшита.

„През последните години нападението на скакалци се превърна във все по-голям проблем в региона на Централна Азия. Въпреки че не са отчетени значителни щети досега, популацията на скакалците се е увеличила значително тази година, особено в Таджикистан. Това застрашава селскостопанското производство и поминъка на фермерите, както и продоволствената сигурност на страната “, заяви Олег Гухгелдиев, представител на ФАО в Таджикистан.

„Изпълнението на първата фаза на проекта допринесе за засилване на сътрудничеството между трите участващи държави: Таджикистан, Киргизстан и Афганистан. Неприятелите не мислят за границите, начертани от хората, те се движат лесно през тях. Включването на още три държави – Казахстан, Туркменистан и Узбекистан – в проекта ще допринесе значително не само за борба със скакалците, но и за укрепване на връзките между тези страни “, каза Хидеки Танабе. „Японската агенция за международно сътрудничество ще продължи да допринася за развитието на селскостопанския сектор, по-специално за развитието на пазарно ориентирано земеделие, тъй като този сектор е една от най-важните индустрии в страната“, добави Хидеки Танабе.

Leave a Comment