Добивите от пшеница в Румъния, България и Унгария са с най-лоши прогнози

жътва, комбайнМетеорологичните условия през юни, близки до средните, с добре разпределени валежи и сравнително малко горещини са благоприятни за земеделските култури в много части на Европа, съобщава метеорологичният бюлетин на ЕК за периода 1 юни-20 юли. Екстремни метеорологични събития със значително отрицателно въздействие – най-вече върху зимните култури – има в голяма част от Централна Европа, югозападна Финландия и южна Русия.

Преобладаващите благоприятни метеорологични условия са допринесли за подобряване на перспективите за добив в няколко региони в ЕС. В сравнение с прогнозите за доходност, представени в предишния брой на Бюлетина, най-силната ревизия в посока нагоре
на равнище ЕС има за пролетния ечемик (+ 6.4%), отразяващ подобрени или продължени благоприятни условия в почти всички големи страни производители.

Прогнозата за зимната пшеница беше леко преразгледана надолу. Това се дължи главно на резкия спад на прогнозата за доходност в Румъния, България и Унгария, свързана с много неблагоприятен сезон, влошен от тежките дъждове около узряване на зърното.

За повечето други зимни  и летни култури, балансът е леко положителен.

Прогнозите за добивите на царевица и слънчоглед за зърно остават доста над средната за 5 години, отразяваща устойчивост и положителни перспективи във всички основни страни производители.

 

Leave a Comment