Август: Болести при зеленчуците и как да ги защитим

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПОЛСКО ПРОИЗВОДСТВО

Основно правило: През август продукцията се прибира и затова стопаните трябва да използват растителнозащитни продукти с кратък карантинен срок!

Болести

ДОМАТИ, ПИПЕР

Пръскането срещу картофена мана заздравява плодовете

Пръскането срещу картофена мана заздравява плодовете

Картофена мана (Phytophthora infestans) През този период картофената мана е особено опасна е за късните домати, тъй като напада всички части на растенията. При силно нападение цялата листна маса може да изсъхне. По най-старите листа се появяват воднисти петна с неправилна форма, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп – спороношението на гъбата. По-късно те покафеняват и изсъхват. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото – едри и воднисти и го обхващат изцяло. По плодовете  те са кафяви, грапави, с характерна  лъчиста структура и бързо нарастват в диаметър. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Мерки за контрол на вредителя: При критични периоди да започнат третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: АКРОБАТ Р – 0,25%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; АЛФИЛ ДУПЛО – 90-400 г/дка; АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АРМЕТИЛ М – 250 АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; БАНКО 500 – 200 мл/дка; ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 150 г/дка; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ВИТРА 50 ВП – 150 г/дка; ДИМИКС 50 СК – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК 120-160 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КАТАНГА МАН – 300-500 г/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 250 Г/ДКА; КОРСЕЙТ Р ДФ БИАНКО – 250 г/дка; КОРСЕЙТ Р ВП – 250 г/дка; КОРСЕЙТ МАКС ВП – 150 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 300 мл/дка; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНКОЗЕБ 80 ВП – АГРИЯ – 0,25% (картофи); МАНКОЦЕБ 80 ВП – 250 г/дка; МАНФИЛ 80 ВП – 200 г/дка (картофи); МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – 250 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВГ – 240-300 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВП – 240-300 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; ПРОКСАНИЛ – 200-250 мл/дка; РАНМАН ТУИН ПАК – 20 мл/дка + 15 мл Активатор; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИМБАЛ  45 ВГ – 25 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР – 180 г/дка; ТРИОМАКС 45 ВП – 250 г/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка;   ФУНГУРАН ОН  50 ВП – 150 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 150 г/дка.

Кафяви листни петна (Alternaria porri f. sp. solani) Характерното за алтернарията е, че пораженията започват от най-старите листа. По тях се появяват дребни воднисти петна с размери до 5-7 mm в диаметър, които по-късно изсъхват, стават тъмно-кафяви, до черни с концентрична структура, сливат се и листът прегаря. Петната по стъблото, листните и цветните дръжки са подобни, с характерната концентрична структура. Те могат да обхванат изцяло нападнатите части и да причинят изсъхването им над мястото на поражението. Петната по плодовете започват от дръжчената ямичка и също имат концентрична структура. За редуциране на добива особено значение имат петната по цветните дръжки, които могат да причинят окапване на цветовете. При висока относителна влажност на въздуха засегнатите участъци се покриват с черен налеп от спороношението на гъбата.

Мерки за контрол на вредителя: Предпазни третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ДИФКОР 250 СК – 50 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; ОРТИВА ТОП СК – 100 мл/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИНСТАР – 70-80 мл/дка; СКОР 250 ЕК – 40 мл/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка;  ЦИДЕЛИ ТОП – 100 мл/дка.

Мана по пипер (Phytophthora capsici) Болестта предизвиква загниване на кореновата система, образува тъмно хлътнало петно при кореновата шийка. Единични или групички растения увяхват и скоро загиват. Такива растения обичайно се наблюдават в ниските места, които се заливат от поливните води. Чрез тях впоследствие заразата се разнася из целия посев. При обилни валежи може да се очаква нападение и по надземните части на растенията. В основата на разклоненията се наблюдават петна от загинала тъкан, които ги обхващат като пръстен и частта от растението над петното изсъхва. При плодовете патогенът прониква през плодната дръжка, достига до перикарпа и причинява изгниването му.  От нападнатите чушки остава само кожицата и те имат пергаментоподобен вид.

Мерки за контрол на вредителя: Необходимо е подравняване на площите; въвеждане на 3-4 годишно сеитбообръщение; отглеждане на пипера на висока равна леха; да не се използва поливна вода от заразени водоизточници; при поява на първи болни растения местата да се изгарят чрез поливане с 2%-ов разтвор от амониева селитра или меден сулфат. Третиране на посевите с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ.

Столбур (Phytoplasma) Характерен белег на заболяването е избледняването, деформирането и антоциановият цвят при горните листа на доматите. По късно те се редуцират и размерите им достигат до 1-2 см в диаметър. Цветовете на такива растения са едри, със силно развити чашелистчета и редуцирани венчелистчета. Най-често те не образуват плодове, а формираните преди това са по-светли, по-твърди, безвкусни и нямат пазарна стойност.

Първите признаци по пипера и патладжана се появяват по връхните листа на растенията. Те са хлоротични, ладиевидни, щръкнали нагоре, твърди и при смачкване хрущят. Корените на заразените растения некротират и в по-късна фаза те увяхват. При ранни заразявания целите растения стават хлоротични, личат отдалече в посевите. Голяма част от тях изсъхват до края на вегетацията.

Патогенът се пренася от цикадата Hyalesthes obsoletus. Тя презимува като ларва в корените на повитицата и други многогодишни плевели. Възрастните се появяват  през юни, смучат сок от заразените плевели и пренасят инфекцията върху културните растения. Инкубационният период е около месец.

Мерки за контрол на вредителя: Системна борба с преносителя – цикадата.

Брашнеста мана по пипер (Leveilula taurica syn. Oidiopsis taurica) Поради ниската относителна влажност на въздуха брашнеста мана по пипера е често явление през периода. Разпознава се по дребните светли, жълтеникави петна с неправилна форма по горната част на листата, понякога ограничени от нерватурата. Долната им страна се покрива с рехав бял гъбест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната нарастват и се сливат. Нападнатите  листа пожълтяват и окапват. При силно нападение растенията могат да се обезлистят.

Мерки за контрол на вредителя: Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита:  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%); ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка; СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка); СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка; ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%; ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка; ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК – 0,02%.

КРАСТАВИЦИ, ЗЕЛЕ

кубинска манаКубинска мана (Pseudoperonospora cubensis) Продължава опасността от това заболяване, при наличие на благоприятни условия – висока въздушна влажност, или образуване на роса в сутрешните часове. По-голямо значение има за корнишоните, отглеждани като втора култура. По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Първите петна обикновено се появяват по най-долните листа, но за кратко време могат да обхванат цялото растение.

Мерки за контрол на вредителя: Редовно обследване на посевите. Профилактични третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия.

Разрешени продукти за растителна защита: АЛИЕТ ФЛАШ – 03%; БОРДО МИКС 20 ВП  – 375-500 г/дка; ГАЛБЕН 8 М 65 – 0,25%; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 – 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК – 120-160 мл/дка; КОРСЕЙТ М ДФ – 0,3%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 0,25%; КОСАЙД 2000 ВГ – 100-155 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; МАНКОЦЕБ 80 ВП – 0,25%; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 150-185 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 180-200 г/дка;  РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 0,25%; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 0,15%.

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii,  Erysiphe cichoracearum) Климатичните условия през периода са благоприятни за развитието на този патоген. По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават както по горната, така и по долната повърхност на листата и листните дръжки. При силно нападение растенията се обезлистват, плодовете издребняват и се деформират. Добивите са силно редуцирани.

Мерки за контрол на вредителя: Отглеждане на устойчиви сортове. Поддържане на постоянна влажност в посевите. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита:  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%), ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка, КУАДРИС 25 СК – 0,075%, КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка, СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%, ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка, ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК – 0,02%.

Мана по зеле (Peronospora parasitica) Рисково обстоятелство за развитие на болестта е дъждуването на посевите. Болестта вреди по-силно по разсада за ранно производство и по късните посеви. Особено опасна е за семепроизводството. Първите признаци са поява на хлътнали петна по листата, които от долната страна са покрити с белезникав до пепелявосив налеп с множество спори. По-късно налепът изчезва, а петната прегарят. Напада най-напред  външните листа на зелките.

Мерки за контрол на вредителя: Редовно да се обследват посевите за ранно откриване на първите признаци. При поява се провеждат третирания с ПРЗ. Обикновено едно-две третирания след поява на първите петна са достатъчни.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител.

Разрешени продукти за растителна защита: БОРДО МИКС 50 ВП – 375-500 г/дка; ИНФИНИТО СК – 160 мл/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка.

Leave a Comment