1 млрд. евро за инвестиции в германските стопанства ще послужат за съхранение и приложение на течния тор

Средствата ще са на разположение от 2021 г. в продължение на четири години

кравефермаДопълнителните средства от 1 млрд. евро за германските фермери от бъдещата инвестиционната програма трябва да се насочат предимно към насърчаване на техники за съхранение и приложение на течния тор, както и за обработка на течен тор чрез отделяне. Федералното правителство на Германия написа това в отговор на въпрос от парламентарната група на дясната партия Алтернатива за Германия (AfD) относно осигуряването на така наречения „милиард за земеделски производители“, съобщава Topagrar.

Точна дата за кандидатстване все още не е определена. Средствата в размер на 1 милиард евро ще бъдат налични от 2021 г. и ще бъдат на разположение за четири години. Инвестициите в подобрена обработка на оборския тор досега не са били допустими по Програмата за насърчаване на селскостопански инвестиции (AFP).

Според федералното правителство, плановете за инвестиционната бъдеща програма включват и допълнителни средства за насърчаване на агроекологичните и климатичните мерки. Това трябва да се осъществи в рамките на съвместни цели за подобряване на структурата на селското стопанство и защитата на бреговете (GAK), тъй като тук могат да се използват съществуващи и установени мерки.

Ще бъдат предоставени и средства от програмата за дигитализация и иновации. Например в областта на насърчаването и дигитализацията на иновациите, например, разработването и пилотното тестване на цифрови решения, които дават възможност за по-целенасочено използване на ресурсите, или насърчаването на иновации – особено в областта на финансиране на технологиите и екологичното земеделие – по отношение на новите техники за приложение могат да помогнат за намаляване на замърсяването с нитрати. Предвижда се и подкрепа за иновативни технологии и демонстрационни проекти в областта на оборския тор.

Разнообразна подкрепа за фермерите

Според федералното правителство процесът на трансформация, който трябва да бъде подкрепен с „милиарда за земеделските стопани“, включва желаното преобразуване на земеделските стопанства в икономика на околната среда, природата, климата и ресурсите. Това включва, например, покриването на емисиите от складове за течен тор, намаляването им, закупуване на технология за прилагане на ниски емисии и инвестиции в областта на екологично чистата и икономична употреба на средства за защита на културите и обработване на почвата.

Освен това има агроекологични и климатични мерки като интегрирането на естествените структурни елементи в полето или екстензивното управление на постоянните пасища, мерки за защита от насекоми или третирането на оборския тор чрез отделяне. Правителството пояснява, че не е възможно да се компенсират финансовите ефекти върху земеделските стопанства, които произтичат от задължителните изисквания на наредбата за изменение на регламента за торовете.

С инвестиционната и бъдещата програма, федералната програма за управление на хранителните вещества и финансирането чрез програми за опазване на околната среда и климата, фермите следва да бъдат подпомагани при осъществяването на процеса на трансформация и смекчаването на ефектите.

Leave a Comment