„Български пипер“ предупреди МЗХГ, че продукцията ще остане на полето!

Асоциацията настоява да се променят указанията за de minimis към преработвателните предприятия, които ограничават производителите да продават минимално количество продукция
Асоциация Български пипер

Асоциация Български пипер

ДФ „Земеделие“ публикува указания за прилагане на помощта de minimis към преработвателните предприятия, но посочените условия в тях бяха атакувани почти светкавично от асоциация „Български пипер“. Причината:

В точка 4.3.2 е посочено, че един производител има право да предостави за преработка количество продукция, която е не повече от минималния изискван добив за получаване на обвързана подкрепа. Както знаем, въпросните минимални добиви са силно занижени.

В писмо до министъра на земеделието и зам.-министър

Георги Василев

Георги Василев

Вергиния Кръстева организационнят секретар на асоциацията Георги Василев, заявява, че е нецелесъобразно обвързването на получаването на помощта за преработвателното предприятие със закупуване на зеленчуци от ЗП с лимити – посочените минимални обеми по схемата  за  обвързаната  подкрепа за 2020 година.

„Нормалните средни годишни добиви от декар за тези култури са три пъти по-големи. Над 65% от производителите ни реализират продукцията си чрез преработвателните предприятия. Моля за в бъдеще да комуникирате съставянето на документи, касаещи зеленчуците и с АБП. При нас е експертизата“, се посочва в писмото, изпратено и до Агро Пловдив.

„Ако се постави такава ниска горна граница, то изискването за завишен обем на изкупена продукция от ЗП с над 15% спрямо 2019 не може да бъде изпълнено и помощта няма да бъде усвоена! Зеленчуците ще останат необрани по полето!“, предупреждава Георги Василев.

От асоциацията предлагат указанията да се редактират, а позволеното за изкупуване количество да бъде в размер трикратно по-голям от минималните изисквани добиви по обвързаната подкрепа за съответната култура.

 

Leave a Comment