Обнародвана е наредбата за подпомагане по мярка „Ковид-19″

суперранни домати на ГеосемселектВ днешния 70-ти брой на „Държавен вестник“ е обнародвана наредбата за прилагане на мярка 21, известна като мярка „Ковид-19″ за извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Публикувано е и Постановление 180 за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България.

Leave a Comment