ИЗК „Марица“ показа на полето колекция от 180 образци пипери и 190 домати

Открит ден на пипера ИЗК МарицаИнститутът по зеленчукови култури /ИЗК/ „Марица“ в Пловдив разполага с уникална колекция от балкански и местни образци пипери и домати – общо 370, които вече са фенотипирани и генотипирани, и чиято метаболомика предстои да се изследва. На Открит ден на пипери и домати, проведен днес в ИЗК, колекцията бе показана на полето пред учени и производители.

Преди това доц. д-р Цанко Гечев, ръководител на проекта ПлантаСИСТ, който спечели финансиране по Програмата „Хоризонт 2020″, информира за целите и дейността на Центъра по Растителна Системна Биология и Биотехнология (ЦРСББ). (Първа копка на центъра бе направена в Пловдив преди по-малко от месец – б.р.) ИЗК също участва в проекта в частта за приложна наука.

Доц. Димитрина Костова разказа за участието на ИЗК в проекта ПлантаСИСТ

Доц. Димитрина Костова разказа за участието на ИЗК в проекта ПлантаСИСТ

Доц. д-р Димитрина Костова от института за зеленчуци разказа накратко за работата на селекционерите, които са създали богатите колекции от пипери и домати. Те вече се използват като бази за създаване на нови хибриди зеленчуци, които да притежават търсени от производителите качества като устойчивост на вредители и абиотични стресове, повече витамини, антиоксиданта активност, повишено сухо вещество и други.

Директорът на института доц. д-р Даниела Ганева посочи, че 34 от образците са диви видове.

Доц. д-р Величка Тодорова показа на полето образците пипер – общо 180. Те са с различен балкански произход, преобладаващи – 64%, са български. 98 от образците представляват зелени пипери, някои от които с антицианово оцветяване. Останалите са отглеждани като червени чушки. Теглото на някои от плодовете от образците достига до 180 грама, но средно тежат между 40 и 150 грама. Перикарпът на някои ратунди е дебел 6 мм.

Доц. Величка Тодорова показа как се изършва контролирано опрашване

Доц. Величка Тодорова показа как се изършва контролирано опрашване

Тази година селекционерът е отделил 10 образци, които са показали комплексно най-добри качества. Между тях са направени кръстоски. Това изисква особено внимание и прецизност, стриктно документиране на родителските форми и по-точно бащините. Всичко се извършва ръчно, строго се внимава за изолиране на изходните цветове, а после и на опрашените.

Доц. Станислава Грозева също предаде урок на фермерите

Доц. Станислава Грозева също предаде урок на фермерите

В полето на колекцията от домати има 190 образци, от които 9 са диви видове, разказа селекционерът доц. д-р Станислава Грозева, която е специалист и по тъканни култури. При доматите също се извършва хибридизация с използването на видове с ценни качества.

 

Leave a Comment