Предизвикателства пред директните продажби от земеделски производители до крайни потребители – Анкета

Какви са начините за облекчаване на директния контакт между фермерите и потребителите се опитва да разбере фондация Смарт Агростарт в своя анкета

Смарт АгростартВ световен мащаб потребителите стават все по-взискателни към това, което консумират. Те искат да знаят не само откъде идва то, но и по какъв начин е отгледано, от кого, какво е вложено в производството – не само като суровина, но дори и като емоция. Ето защо директният контакт между фермерът и крайният клиент става все по-ценен. Пред този директен контакт обаче са изправени редица предизвикателства.

Дали за българските производители има начин да избегнат посредниците, борсите и веригите, залагайки на директния контакт с потребителя? Какво мисли широката общественост за стимулирането на директните продажби чрез субсидии за фермерите, за онлайн инструментите за реализация и какви са нагласите по отношение на потреблението на фермерски продукти? Това сеЗаедно за българското село опитва да разбере фондация Смарт Агростарт чрез своя анкета в рамките на проекта „Заедно за българското село!“.

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на директната реализация на фермерски продукти до крайните потребители.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/direktni-prodazhbi-ot-zemedelskiya-proizvoditel-do-kraen-potrebitel/  .

Leave a Comment