Тържище „Родопи-95″ пише гневно писмо до БНТ и СЕМ

Започна подписка сред 7-те хиляди акционери срещу „Открито с Валя Ахчиева“ заради нарочни внушения в полза на корпоративен интерес

Валя АхчиеваАкционерите в стоково тържище „Родопи-95″ започнаха подписка срещу Валя Ахчиева, която води предаването „Открито…“ по БНТ. Подписката е от началото на месеца и ще върви до края на седмицата сред 7-те хиляди дребни акционери. Тя е адресирана до генералния директор на Българската национална телевизия Вяра Анкова и до председателя на Съвета за електронни медии Георги Лозанов. Подписите се събират в Първенец, Марково, Храбрино, Пловдив и в самото тържище.

Акцията срещу Валя Ахчиева е предизвикана от две предавания, излъчени на 18 и 25 юни, в които авторът им внушава, че акционерното дружество е присвоило централната алея на тържището и контролно-пропускателния пункт с бариера. По същия казус в момента се чака решение на Върховния касационен съд. Точно преди съдиите да решат спора, БНТ излъчна двете поредни „разследвания“ на Ахчиева, в които тя „доказва“ тезата на едната от спорещите страни – стоково тържище „Агроасу“, служейки си с неговите аргументи. Авторът на „Открито…“ не споменава нито веднъж този факт в двете предавания, нито пък споменава дружеството противник „Агроасу“.

В писмото, което ще съпровожда подписката, е посочено, че т.нар. разследване категорично е направено в полза на конкурента на „Родопи-95″ – стоково тържище „Агроасу“.  В текста се казва: „Не оспорваме правото на мнение на автора, не оспорваме правото му на  избор на изразни средства и стил на работа, но упражняването на тези права, би следвало да  се подчинява на правилата на професионалната етика. Оспорваме да е коректен от журналистическа гледна точка избора на момент за излъчването на телевизионния материал, щом съдържанието му е чувствително за очакващото се всеки момент Решение на Върховния съд. Несъвместима с тези правила считаме проявената тенденциозност, преднамереност и пристрастие към позицията на един от спорещите субекти „Агроасу“ ЕАД. Възпроизвеждането и утвърждаването на неговата „истина“ с непоколебима категоричност в национален ефир, точно, когато делото очаква своето решение, пораждат съмнение за злоупотреба и будят у нас дълбоко възмущение.“

Писмото предстои да бъде изпратено до БНТ и СЕМ. Авторите му посочват, че причината да го подготвят е, че биха искали и занапред да възприемат БНТ като източник на сигурна и добросъвестно поднесена информация.

Изпълнителният директор на „Родопи-95″АД Христо Панайотов заяви пред АгроПловдив.БГ, че разполага с документи от 1997 г., които категорично доказват, че спорната Централна алея и КПП с бариера са законна собственост на тържището и са закупени по всички държавни правила още преди 16 години. „Това би могла да го установи и Валя Ахчиева, ако имаше желание да стигне до истината. Но, явно, целта на двете предавания бе друга“, каза той.

 

Leave a Comment