Николай Траянов

Пет месеца след преспите агрономът Николай Траянов е доволен да покаже реколтата от Пино ноар

Leave a Comment