От 12 до 60 литра дъжд ще зарадват днес фермерите от Североизточна България

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ 

буря, небе, дъждПрез изтеклия седемдневен период агрометеорологичните условия се определяха от наднормени температури и отсъствие на валежи, което оказа негативно влияние върху последните етапи от развитието на късните пролетни култури и затрудни качественото извършване на предсеитбените почвообработки.

През следващия период (4-11 септември) агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми. В началото на периода се прогнозират валежи със стопанско значение на места в Североизточна България.

По данни на „Синоптик.БГ“ днес валежите във Варна ще са 12 литра/кв. м., в Добрич 27, Силистра 60, Русе 18, в Шумен, Разград и Търговище между 24 и 26 литра на кв. метър.

През периода при слънчогледа ще се наблюдава масово техническа зрелост. При късните хибриди царевица ще протичат млечна и восъчна зрелост.

През периода тече оптималният срок за засяване на площите със зимна рапица. В много райони почвеното засушаване ще възпрепятства агротехническите дейности и сеитбата на зимна рапица. Това ще наложи по-късни сеитби като възможният срок за засяване на площите е до края на месеца.

В ябълковите насаждения се следи за вредната дейност на второто поколение на ябълковия плодов червей и при необходимост се извършва третиране срещу вредителя. Извършва се обеззаразяване на предвидените за есенни сеитби семена от пшеница и ечемик срещу семеннопреносими болести (обикновена и праховита главня, септориоза и фузариози).

Условията ще са подходящи за реколтирането на посевите с пролетни култури встъпили в техническа зрелост, за провеждане на растителнозащитните дейности при трайните насаждения, за прибиране на плодовата и зеленчукова реколта.

Leave a Comment