Растителна защита при зеленчуци през септември

През периода се провеждат интензивни беритби при полското производство, затова трябва да се подбират ПРЗ с кратки карантинни срокове.

Болести

ДОМАТИ, ПИПЕР

Картофена мана по домати (Phytophthora )

картофена мана при доматиПризнаци: По най-долните листа се появяват воднисти петна с неправилна форма, покрити от долната страна с рехав белезникав налеп. Впоследствие те покафеняват и изсъхват. При силно нападение цялата листна маса може да загине. Петната по листните и плодните дръжки са сухи, тъмнокафяви, а по стъблото – едри и воднисти и го обхващат изцяло. По плодовете петната са кафяви, грапави, с характерна  лъчиста структура. Бързо нарастват в диаметър. При висока въздушна влажност по тях се появява  рехаво белезникаво спороношение. Обикновено се нападат зелените плодове.

Мерки за контрол на вредителя: При наличие на признаци да започнат третирания с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: АКРОБАТ Р – 0,25%; АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; АЛФИЛ ДУПЛО – 90-400 г/дка; АНТРАКОЛ 70 ВГ – 0,15%; АРМЕТИЛ М – 250 АКРОБАТ ПЛЮС ВГ – 200 г/дка; БАНКО 500 – 200 мл/дка; ВАЛБОН – 180-200 г/дка; ВЕРИТА ВГ- 150 г/дка; ВИНКЕР ВГ – 200 г/дка; ВИТЕНЕ ТРИПЛО Р – 400-450 г/дка; ВИТРА 50 ВП – 150 г/дка; ДИМИКС 50 СК – 30-36 мл/дка (прилага се в резервоарна смес с продукти, съдържащи манкоцеб); ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК 120-160 мл/дка; КАРИАЛ СТАР – 60 мл/дка; КАТАНГА МАН – 300-500 г/дка; КОНСЕНТО СК – 200 мл/дка; КОРСЕЙТ МДФ – 0,25%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 250 Г/ДКА; КОРСЕЙТ Р ДФ БИАНКО – 250 г/дка; КОРСЕЙТ Р ВП – 250 г/дка; КОРСЕЙТ МАКС ВП – 150 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; КУПЕРТИН М – 400 г/дка; КУПРОКСАТ ФЛ – 300 мл/дка; ЛИЕТО – 40-45 г/дка; МАНКОЗЕБ 80 ВП – АГРИЯ – 0,25% (картофи); МАНКОЦЕБ 80 ВП – 250 г/дка; МАНФИЛ 80 ВП – 200 г/дка (картофи); МАНФИЛ 75 ВГ – 210 г/дка; МЕДЕН ОКСИХЛОРИД 50 ВП – 250 г/дка; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 185 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВГ – 240-300 г/дка; МОКСИМАТ 505 ВП – 240-300 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ПЕНКОЦЕБ 75 ВГ – 210 г/дка; ПЕРГАДО МЕД 27 ВГ – 500 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 0,2%; ПРОКСАНИЛ – 200-250 мл/дка; РАНМАН ТУИН ПАК – 20 мл/дка + 15 мл Активатор; РЕВУС 250 СК – 0,05%; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 250 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; СИМБАЛ  45 ВГ – 25 г/дка; СИНСТАР 70-80 мл/дка; СФИНКС ЕКСТРА /ВИНОСТАР – 180 г/дка; ТРИОМАКС 45 ВП – 250 г/дка; ФОЛПАН 80 ВДГ – 150 г/дка;   ФУНГУРАН ОН  50 ВП – 150 г/дка; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 150 г/дка.

Мана по пипер (Phytophthora capsici)

Признаци: Единични растения или групички от тях увяхват и скоро загиват. По тях се установява загниване на кореновата система и тъмно хлътнало петно в областта на кореновата шийка. Обикновено такива растения се наблюдават в ниските места, които се заливат от поливните води, които впоследствие разнасят заразата из целия посев. При обилни валежи през този период се наблюдава нападение и по надземните части на растенията. В основата на разклоненията се наблюдават петна от загинала тъкан, които ги обхващат като пръстен и частта от растението над петното изсъхва. При плодовете патогенът прониква през плодната дръжка, достига до перикарпа и причинява изгниването му. От нападнатите чушки остава само кожицата и те имат пергаментоподобен вид.

Стратегия за контрол на вредителя: Включва система от агротехнически мероприятия – подравняване на площите; въвеждане на 3-4 годишно сеитбообръщение; отглеждане на пипера на висока равна леха; да не се използва поливна вода от заразени водоизточници; при поява на първи болни растения местата да се изгарят чрез поливане с 2%-ов разтвор от амониева селитра или меден сулфат. Третиране на посевите с ПРЗ.

Разрешени продукти за растителна защита: РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ 500 г/дка; РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ

КРАСТАВИЦИ, ЗЕЛЕ

Кубинска мана по краставицитеКубинска мана (Pseudoperonospora cubensis)

кубинска манаПризнаци: Продължава опасността от нападение от мана по краставиците, отглеждани на полето. По горната страна на листата се появяват жълтеникави петна с неправилна форма, ограничени от нерватурата. Във влажно време са воднисти, а долната им повърност се покрива с рехав сивовиолетов налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната  нарастват, сливат се и целият лист прегаря.  Първите петна обикновено се появяват по най-долните листа, но за кратко време могат да обхванат цялото растение.

Мерки за контрол на вредителя: Редовно обследване на посевите. Профилактични третирания с ПРЗ при наличие на благоприятни условия.

Разрешени продукти за растителна защита: АЛИЕТ ФЛАШ – 03%; БОРДО МИКС 20 ВП  – 375-500 г/дка; ВЕРИТА ВГ – 0,15%; ГАЛБЕН 8 М 65 – 0,25%; ДИТАН ДГ – 200 г/дка; ДИТАН М-45 – 200 г/дка; ИКУЕЙШЪН ПРО – 0,04%; ИНФИНИТО СК – 120-160 мл/дка; КОРСЕЙТ М ДФ – 0,3%; КОРСЕЙТ Р ДФ – 0,25%; КОСАЙД 2000 ВГ – 100-155 г/дка; КУАДРИС 25 СК – 0,075%; МАНКОЦЕБ 80 ВП – 0,25%; МЕЛОДИ КОМПАКТ 49 ВГ – 150-185 г/дка; ПОЛИРАМ ДФ – 180-200 г/дка;  РИДОМИЛ ГОЛД МЦ 68 ВГ – 0,25%; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка; САНКОЦЕБ 80 ВП – 200 г/дка; ТИМОРЕКС 66 ЕК – 0,5%; ШАМПИОН ВП /МАКК 50 ВП /ШАМП ВП – 0,15%.

Брашнеста мана по краставици (Podosphaera xanthii,  Erysiphe cichoracearum)

Признаци: Климатичните условия през периода са благоприятни за развитието на този патоген. По листата се появяват малки петна с неправилна форма, посипани с бял брашнест налеп от спороношението на гъбата. По-късно петната се сливат. Листата прегарят. Петна могат да се наблюдават както по горната, така и по долната повърхност на листата и листните дръжки. При силно нападение растенията се обезлистват, плодовете издребняват и се деформират. Добивите са силно редуцирани.

Мерки за контрол на вредителя: Отглеждане на устойчиви сортове. Поддържане на постоянна влажност в посевите. Балансирано азотно торене. Третиране с ПРЗ при поява на първи петна.

Разрешени продукти за растителна защита: БАЙФИДАН 250 ЕК – 0,02%;  ВИВАНДО – 20 мл/дка (0,02%), ДОМАРК 10 ЕК – 50 мл/дка, КУАДРИС 25 СК – 0,075%, КУСТОДИЯ – 50-100 мл/дка, СИСТАН 20 ЕВ – 37,5 мл/100 л вода (18,8-37,5 мл/дка), СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ – 65-165 мл/дка, ТИОВИТ ДЖЕТ 80 ВГ – 300 г/дка, ТОПАЗ 100 ЕК – 0,025%, ФЛИНТ МАКС 75 ВГ – 20 г/дка, ЦИДЕЛИ ТОП – 100мл/дка и ШАВИТ 25ЕК/ТРИДЕМОЛ 25 ЕК – 0,02%.

Мана по зеле (Peronospora parasitica)

Признаци: Болестта вреди силно по късните зелеви посеви. Особено опасна е за броколи, които са по-чувствителни към нея. Първите признаци са поява на хлътнали петна по листата, които от долната страна са покрити с белезникав до пепелявосив налеп с множество спори. По-късно налепът изчезва, а петната прегарят. При възрастните растения най-напред се нападат външните листа.

Мерки за контрол на вредителя: Редовно да се обследват посевите за ранно откриване на първите признаци. При поява да се третират растенията с ПРЗ.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител.

Разрешени продукти за растителна защита: БОРДО МИКС 50 ВП – 375-500 г/дка; ИНФИНИТО СК – 160 мл/дка; РИДОМИЛ ГОЛД Р ВГ – 500 г/дка.

Неприятели

ДОМАТИ, ПИПЕР, ПАТЛАДЖАН

Листни въшки (Aphididae)

Признаци: Повреди нанасят възрастните и ларвите, като смучат сок от долната страна на листата, вегетационния връх и стъблата на растенията. При масово нападение листата се завиват силно и се деформират. Растенията изостават в развитието си. При масово нападение по време на цъфтежа или образуване на завръза цветовете окапват, а плодовете остават недоразвити. Върху отделената от листните въшки “медена роса” се развиват сапрофитни чернилни гъбички, които замърсяват продукцията. Листните въшки са вектори (преносители) на вирусни болести.

Мерки за контрол на вредителя: Унищожаване на плевелната растителност. Обследване на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Моспилан 20 СП – 0,0125%; Актара 25 ВГ – 0,007%; Пикадор 20 СЛ – 0,05%; Конфидор енерджи ОД – 0,06%; Биская 240 ОД – 0,06%; Калипсо 480 СК – 0,02%; Нексид 015 КС – 0,02%.

Трипсове

Признаци: По нападнатите органи на растенията (листа, листни дръжки, цветове и плодове) се образуват малки белезникави петна с тъмни точици, екскрементите на неприятеля. При по голяма плътност петната се сливат. Неприятелите са  преносители на бронзовостта по зеленчуковите култури. Вредят:

Тютюнев трипс, Thrips tabaci – открива се най-вече по листата, по-рядко напада цветовете. Благоприятни условия за развитието му са високи температури и ниска въздушна влажност.

Западен цветов (калифорнийски) трипс, Franklinella occidentalis – установено е, че по пипера неприятелят предпочита цветовете. Генеративните органи на растенията (пъпки и завръзи), нападнати в ранните фази от развитието си изсъхват и окапват.

Мерки за контрол на вредителя: Обследване на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: срещу трипсове: ДЕКА ЕК/ДЕША ЕК/ ДЕНА ЕК – 30 мл/дка; КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ/НИНДЖА/ФОРЦА – 42-80 г/дка; МЕТЕОР – 60-70 мл/100 л вода; НАТУРАЛИС – 75-100 мл/дка. Срещу калифорнийски трипс: ФЮРИ 10 ЕК 0,015%.

При домати срещу трипсове: ДИКАРЗОЛ 10 СП 556 г/дка. Срещу калифорнийски трипс: СИНЕИС 480 СК 10-37,5 мл/дка.

Обикновен паяжинообразуващ акар (Tetranychus urticae)

Признаци: Паяжинообразуващите акари живеят и се хранят върху долната листна повърхност. При силно нападение листата се покриват с паяжина. Неприятелят смуче сок и на мястото на убождане се образува бледозелено петънце с точковидна форма. По-късно петната се сливат, листът се прошарва мраморно. Паяжинообразуващите акари предпочитат по-старите листа с намалено съдържание на вода, както и застарелите, засушени растения. При силно нападение растенията изсъхват.

Мерки за контрол на вредителя: Унищожаване на плевелите; поддържане на оптимална почвенна влажност (да не се допуска засушаване) и редовно обследване на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Ортус 5 СК – 0,1%; Нисоран 5 ЕК – 0,06%; Флорамайт 240 СК – 40 мл/дка; Санмайт 20 ВП – 0,075%, ВЕРТИМЕК 018 ЕК – 60 мл/дка; НимАзал Т/С – 0,3%.

Памукова нощенка (Helicoverpa armigera)

Признаци: Вредят гъсениците, които нагризват листата, бутоните и цветовете, в по-късен стадии засягат зелените плодове, вгризват се в тях и се хранят със съдържанието им. Третирането срещу нощенката е ефикасно, когато е насочено срещу младите гъсеници от втора до трета възраст. За да се покрие генерацията е необходимо да се извършат две третирания през интервал 8-10 дни, според метеорологичните условия и последействието на инсектицида.

Мерки за контрол на вредителя: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: КОРАГЕН 20 мл/дка; АВАНТ 150 ЕК 25 мл/дка; алтакор ВГ 8-12 г/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка; АФЪРМ 095 СГ 150 г/дка; НУРЕЛЕ Д 80 мл/дка;  ПРОТЕУС О-ТЕК 0,05-0,06% и др. При биологичното производство на зеленчукови култури могат да се използват Рапакс (Bacillus thuringensis subsp. kurstaki, щам ЕG 2348) в доза 100-200 мл/дка регистриран за домати, пипер и патладжан, Синейс 480 СК (Спинозад) 12,5-30 мл/дка.

Доматен миниращ молец (Tuta absoluta)

Тута абсолютаПризнаци: Пеперудите на неприятеля са активни през нощта, а през деня се крият между листата. Повреди нанасят гъсениците. Те предпочитат най-много листата и стъблата на растенията, но нападат и плодовете. Симптоми за наличието на молеца са къси и широки мини по листата, в които могат да се видят гъсеници и екскременти, разположени в единия край. Повредите по плодовете предоставят възможност за развитие на болести, причиняващи загниването им.

Мерки за контрол на вредителя: Използване на феромонови уловки за навременно

гъсеница

установяване на неприятеля и предприемане на навременни мерки за контрол.

Разрешени продукти за растителна защита: АВАНТ 150 ЕК – 25 мл/дка; АЛВЕРДЕ 240 СК – 0,1%; АЛТАКОР ВГ – 8-12 г/дка; АМПЛИГО 150 ЗК – 40 мл/дка; АФЪРМ 095 СГ – 150 г/дка; ВОЛИАМ ТАРГО 063 СК – 0,08%; ДЕЦИС 2,5 ЕК – 0,05%; КОНФИДОР ЕНЕРДЖИ ОД – 0,08%; КОРАГЕН 20 СК – 14-20 мл/дка; ЛАНАТ 20 СЛ – 125 мл/дка; ЛАНАТ 25 ВП – 100 г/дка; МОСПИЛАН 20 СП – 0,02%; НИМ АЗАЛ Т/С – 0,3%; ПИКАДОР 20 СЛ – 0,05%; РАПАКС – 100-200 мл/дка; СИНЕИС 480 СК – 10-25 мл/дка (20-25 мл/100 вода); УОРАНТ 20 СЛ – 50 мл/дка.

ЗЕЛЕ

Зелева нощенка (Mamestra (Baratra) brassicae)

Признаци: Гъсениците правят нагризвания по листата и зелките. След излюпването живеят по долната страна на листата, по-късно изгризват листата без дебелите нерви и навлизат в зелката. Повредените зелки имат неприятна миризма.

Мерки за контрол на вредителя: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Авант 150 ЕК 17 мл/дка; Алтакор ВГ 8-10 г/дка; Дурсбан 4 ЕК 100 мл/дка; Конфидор енерджи 80 мл/дка; Ранер 240 СК 40 мл/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка; Суперсект мега 25 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК 25 мл/дка; Нексид 015 КС 40 мл/дка; Карате зеон 15 мл/дка; Фюри 10 ЕК 10 мл/дка; Децис 2,5 ЕК 50-70 мл/дка; Дипел 2 Х 100 г/дка.

Зелев молец (Plutella maculipennis)

Признаци: Повреди нанасят гъсениците. Те се вгризват под епидермиса и минират листата. При зелевия разсад изгризват вегетационния връх. Възрастните гъсеници повреждат външните и вътрешни листа на зелката и впоследствие главите остават дребни, с неправилна форма.

Мерки за контрол на вредителя: Редовни обследвания на площите.

Разрешени продукти за растителна защита: Ранер 240 СК 40 мл/дка; Суми алфа 5 ЕК 25 мл/дка; Алтакор ВГ 8-10 г/дка; АМПЛИГО 150 ЗК 40 мл/дка.

Поради наличие на восъчен налеп по зелевите листа, към работните разтвори да се прибавя прилепител.

Leave a Comment