Влиза в сила нова наредба за контрол на развъдните организации

BASF -->
крава, родопско кафявоОт днес, 11 септември 2020 г., влиза в сила нова Наредба № 3 от 3 септември 2020 г. за контрол върху дейността на развъдните организации. Контролът се поема изцяло от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). Наредбата е обнародвана в днешния 80-ти брой на „Държавен вестник“.

Според новия норматив ИАСРЖ ще проверява планово и извънпланово развъдните организации дори и в извънработно време. Ще изисква пълна документация, ще изследва достоверността на резултатите от контрола на продуктивните качества, произхода и установената оценка на развъдната стойност на животните. Зоотехническите регистри и сертификати, родословните книги, договорите на организациите със зооинженери, състоянието на сградите, съхранението и качеството на сперма, яйцеклетки и ембриони, ще са в обхвата на внимание на служителите на агенцията.

Те ще могат да издават разписания, да следят за изпълнението им и да съставят актове за административни нарушения, а земеделският министър – наказателни постановления, ако това се налага.

ИАСРЖ ще извършва проверки и по сигнали, стига те да не са анонимни.

Резултатите от проверките на агенцията ще се въвеждат в информационна система за контрол. Агенцията по селекция и репродукция в животновъдството ще съхранява всички документи, свързани с осъществяването на нейните контролни функции, включително и досиетата на проверяваните организации, за срок от 5 години.

Leave a Comment