Вековни дъбове се секат край Котел, прокуратурата иска МЗХГ да докладва

правосъдиеВърховната административна прокуратура (ВАП) поиска министъра на земеделието, храните и горите да извърши незабавна проверка, свързана със сеч на вековна дъбова гора край Котел. Срокът за изготвяне на доклад от министерството е два месеца.

ВАП се самосезира във връзка с медийни публикации, относно изсечена вековна гора край Котел.

Необходимо е да се установи кога и какви дървета са маркирани, какъв вид е сечта – изборна, групова или др., какъв е видът на добива – за бичене, фурнир или шперплат и за какво точно са маркирани дърветата, съгласувана ли е сечта с РИОСВ, изпълнена ли е процентно до 25% с оглед наличието на вододайна зона.

Извършено е претърсване на офиси в Държавното горско стопанство в Котел, откъдето е иззета цялата документация, касаеща сечта. Осъществени са и огледи на място в местностите Калугера и Боров чучур.

Извършен е и оглед в склад на търговско дружество, където е съхранявана част от отсечената дървесина. Оттам също е иззета документация.

Главният прокурор Иван Гешев написа Туитър: „Бетонира се морето. Сече се вековна гора в планината. Време е да спрем унищожението на уникалната българска природа!“

Leave a Comment