Земеделските министри в ЕС дискутират зелената архитектура и плащанията в новата ОСП

Десислава Танева, Съвет на ЕС, БрюкселНа публично заседание днес Съветът по земеделие и рибарство, председателстван от германския федерален земеделски министър Юлия Кльокнер, ще продължи дискусиите относно пакета за реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) с оглед приемането на нейния общ подход през октомври 2020 г.

Срещата започва в 10.00 ч.

Земеделските министри ще се съсредоточат върху три елемента на бъдещата ОСП: зелена архитектура, директни плащания за земеделските производители и новата модел за доставка. Дискусията ще се основава на основен документ, изготвен от председателството.

След дискусии относно зелената архитектура на предишни заседания на Съвета (централен елемент от реформата на ОСП, който насърчава по-висока амбиция за опазване на околната среда чрез въвеждане на нови практики като еко-схемите и рационализиране на съществуващите зелени практики), председателството представи няколко предложения за справяне с опасенията, изразени от различни държави-членки. Те включват разпоредби както за нови, така и за съществуващи (и за да бъдат рационализирани) практики.

По отношение на новата идея за обръщане на еко-схеми, председателството направи предложения за това как държавите-членки могат да избегнат загубата на неизразходвани средства за еко-схеми за своите земеделски производители чрез начални фази на обучение. Освен това председателството предложи двустепенен подход по отношение на непроизводствените области и някои производствени области.

Прочети още: Германският земеделски министър саботира Зеления пакт на Европейската комисия

Leave a Comment