Съюзът на говедовъдите организира важна среща в град Раковски

BASF -->

крави - ферма на ВангелНационалният съюз на говедовъдите в България (НСГБ) съобщи, че организира среща на фермерите от сектор „Мляко“ на 24 септември от 11 часа в Културния дом/срещу Общинския съвет/в кв.Генерал Николаево в град Раковски, област Пловдив.

Дневен ред включва коментар от разговорите със зам.-министър доц. Янко Иванов и становище по тях на НСГБ.

Ще бъдат обсъдени накратко и предложенията за изменения и допълнения на наредбите: Проект на Наредба за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктовеПроект на Наредба за изискванията за директни доставки от производителя на малки количества първични продукти и храни от животински произходПроект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

Браншът ще изготви позиция на сектора по отношение новата ОСП и внасянето й, за да се вземе в предвид при изготвянето на Стратегическия план на страната, чиято цел е да послужи за изготвяне на новата политика в периода 2021-2027 г.

Ще се предложи и промяна в схемата на предоставяне субсидиите в млечното говедовъдство.

От НСГБ посочват, че присъствието на млечните животновъди е задължително, защото крайният срок за внасяне на предложенията за новата ОСП е 28.09.2020г.

Leave a Comment