Литовски кредитен съюз получава 3 млн. евро, за да финансира малки селскостопански фирми

BASF -->
Създаден през 2002 г., Централният кредитен съюз на Литва има 48 филиала в страната и помага не само съз заеми, но и с разработване на бизнес планове

литваЕвропейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Хеленос, който е първият първият европейски фонд за дялово участие, управляван от групата Инпулс, ще укрепят капацитета на Литовския централен кредитен съюз (LCCU) чрез две инвестиции на обща стойност 3 млн. евро. Инвестицията на ЕИФ се подкрепя от Европейския съюз в рамките на програмата на ЕС за заетост и социални иновации (EaSI).

Финансирането ще подпомогне дигиталната инфраструктура, управлението на риска и информационната система, за да може Литовският централет кредитен съюз да укрепи капиталовата си база и да разшири дейностите си по микрокредитиране в Литва.

С тази финансова подкрепа Литовския централен кредитен съюз ще засили своята позиция и капацитет за предоставяне на кредити на малки и микробизнеси в Литва. Европейският инвестиционен фонд (EIF) ще инвестира 2 милиона евро в LCCU, като фондът за частни капиталови инвестиции Helenos инвестира още 1 милион евро.

LCCU е институция със силна социална мисия, посветена на обслужването на особено уязвима целева група: малки и микропредприятия в селскостопанския сектор и селските райони в Литва, които имат ограничен достъп до традиционните банкови кредити.

LCCU, заедно с мрежата си от 48 кредитни съюза („LCCU Group“), е важен финансист на тези микропредприятия в Литва. 50% от клиентите са жени. LCCU също така разработи специален микрокредит за кетъринг за стартиращи фирми и допълва финансовото си предложение с нефинансови услуги като персонализирана подкрепа при изготвянето на бизнес планове.

В LCCU Групата е основана през 2002 г. и е по-голямата от двете централни кредитни съюзи, работещи в Литва. LCCU Group активно финансира микро, малки и средни бизнес проекти, стартиращи компании, фермери и предприятия, занимаващи се със селскостопански дейности. LCCU и неговите кредитни съюзи продължават да увеличават обема на заемите, отпуснати на клиенти през последните години. Общата сума на заемите, отпуснати през първата половина на 2020 г., възлиза на 383 млн. евро, т.е. с 9,5% повече в сравнение с края на 2019 г. Кредитните съюзи предлагат на своите членове възможност да спестяват чрез сключване на срочни и спестовни депозитни договори. Портфейлът на срочните и спестовни депозити на LKU Credit Union Group възлиза на над 281 млн. евро.

В контекста на кризата с COVID-19 групата LCCU Credit Union е активна в областта на подпомагането на бизнеса: тя вече е издала 7 млн. евро по механизма за финансова помощ „Заеми за най-засегнатия от COVID-19 бизнес“ и заеми по механизма „Портфейлни гаранции за заеми“, който има за цел да улесни достъпа до кредити за компаниите с цел подобряване на тяхната ликвидност. Той също така участва във финансовия механизъм „Заеми за гарантиране на ликвидността на операторите при производството, преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по време на огнището на COVID-19“, като подпомага агробизнеса чрез финансиране на техния оборотен капитал.

Обща информация:

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Неговата централна мисия е да подкрепя европейския микро, малък и среден бизнес (МСП), като им помага да имат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и развива рисков капитал и капитал за растеж, гаранции и инструменти за микрофинансиране, които конкретно са насочени към този пазарен сегмент. В тази роля ЕИФ насърчава целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научните изследвания и развитието, предприемачеството, растежа и заетостта.

ЕИФ не предоставя директно никакъв вид финансиране на микропредприемачи или социални предприятия.

Helenos е първият фонд за дялови инвестиции за приобщаващи финанси в Европа. Първоначалният инвестиционен капацитет на Helenos е 10,5 милиона евро, но е планирано да се увеличи до 25 милиона евро. В момента Helenos се финансира от: Европейския инвестиционен фонд, Crédit Coopératif (водеща френска кооперативна банка), Mirova, BNP Paribas, Prometheus, BRED, France Active и Soficatra.

Helenos се управлява от Inpulseбазиран в Брюксел инвестиционен мениджър със специално ноу-хау за социални инвестиции и микрофинансиране. Inpulse има основен опит в кооперативното капиталово финансиране

Leave a Comment