Изплатиха 80% от разходите на фермери в опожарени градини, ниви и пасища в Хасковско

BASF -->

пожар, палене на стърнище, огънДФ „Земеделие“ изплати 219 574 лева на 37 стопани  по de minimis за компенсиране на щетите, които това лято пожарите в Хасково нанесоха.

Подпомогнати са стопаните със засегнати от пожарите трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи и селскостопански животни.

Размерът на ставките е изчислен на база на действителните разходи за отглеждане на земеделските култури, направени към момента на щетата, при максимален интензитет 80 %. Ставките за подпомагане са:

  • Трайни насаждения – до 120 лв./дка;
  • Фуражни култури – до 40 лв./дка;
  • Постоянно затревени площи – до 30 лв./дка;
  • Селскостопански животни, изчислена на животинска единица (ЖЕ) – до 1000 лв./ЖЕ;

Leave a Comment