Кръгла маса за храните, Стратегическия план и Farm to Fork на 8 октомври

BASF -->

Институт за агростратегии и иновации - ИАИИнститут за агростратегии и иновации – EIT Food Hub Bulgaria – в партньорство със Съюз по хранителна промишленост, организира EIT Food Awareness Day – второто по рода си събитие в България, насочено към всички заинтересовани страни в сферата на хранително-вкусовата промишленост. EIT Food Awareness Day ще се проведе на 8 октомври 2020 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в зала №4, ІІ етаж в Дома на науката и техниката, София, ул. „Г. С Раковски“ № 108. Събитието ще бъде осъществено с подкрепата на Европейския институт за иновации и технологии в храните /EIT Food/.

EIT Food Awareness Day ще започне с Кръгла маса на тема „Стъпка по стъпка по пътя „От фермата до трапезата”, на която ще бъдат обсъдени възможностите и предизвикателствата, които произтичат от предложената от страна на Европейската комисия Стратегия „От фермата до трапезата“ /Farm to Fork Strategy/ за справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система. Ще бъдат представени и акценти от работата по подготовката на Стратегическия план по новата Обща селскостопанска  политика в България. В рамките на форума ще бъдат обсъдени и темите, свързани с намаляване на хранителните отпадъци, както и мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

EIT Food Awareness Day ще представи дейностите и програмите на EIT Food за български стартиращи фирми, предприемачи, компании, експерти и студенти, както и добри примери за успешни бизнес идеи, подкрепени от EIT Food.

Всички мнения и предложения от кръглата маса, ще бъдат обобщени и изпратени официално до институциите, които имат отношение към обсъждането и реализирането на заложените в Стратегията „От фермата до трапезата“ цели, дейности и ангажименти.

EIT Food Awareness Day

8 октомври 2020 г. /четвъртък/, зала № 4, Дом на науката и техниката

ул. Г. С Раковски 108, етаж 2
ПРОГРАМА

Кръгла маса  СТЪПКА ПО СТЪПКА ПО ПЪТЯ „ОТ ФЕРМАТА ДО ТРАПЕЗАТА”

9:30 – 10:00 Регистрация и кафе за добре дошли

10:00 – 10:15

Откриване:
• Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EIT Food Hub България

 • Д-р Светла Чамова, председател на Съюз по хранителна промишленост при ФНТС

10:15 – 11:15

Въведение: Стратегията „От фермата до трапезата“; Стратегическият план по ОСП в България

 • инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
 • Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“
 • Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EITFoodHubБългария 

11:15 -12:00

Новото голямо предизвикателство пред стратегическите документи

Q&A интерактивна дискусия с публиката  – модератор Светлана Боянова

 • Д-р Димитър Димитров, държавен експерт, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ Министерство на земеделието, храните и горите
 • Д-р Евгени Макавеев, директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен център“, Център за оценка на риска по хранителната верига
 • инж. Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България /АПБНБ/
 • Яна Иванова, изпълнителен директор на сдружение “Храни и напитки България“

12:00 – 12:10  Надеждни решения за хигиена и безопасност на храните – Иван Марков , Биоком Трендафилов ЕООД

12:10 – 13:00 Обяд

13:00  – 13:30  

Мястото на храните в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

 • Желяз Енев, директор дирекция „Икономическа политика“, Министерство на икономиката 

13:30 – 14:00

EIT Food – Водещата инициатива за иновации в храните на Европа – мисия и дейности

 • Светлана Боянова, председател на Институт за агростратегии и иновации – EITFoodHubБългария

– EIT Food – towards innovative and sustainable food system in Europe

14:00 – 14:30
EIT Food Innovation Prizes – опитът на победителите

 • Александра Велкова, AtlasAgroScience- Иновации в управлението на отпадъците и земеделието чрез кръгова икономика 

14:30 – 15:30
Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни

 • Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
 • Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“

Q&A интерактивна дискусия с публиката  – модератор Жана Величкова

 • Цанка Миланова, изпълнителен директор на Българска хранителна банка
 • Д-р Стоилко Апостолов, Фондация БИОСЕЛЕНА, проект „Твоята храна“
 • Д-р Дора Петлова – главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ.
 • Д-р Аксиния Антонова –  главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ. 

15:30 – 15:45  EIT Food Hub Networking

*Настоящата програма подлежи на промени, моля да проверявате на сайтовете на Съюз по хранителна промишленост – www.ufi-bg.com и на Институт за агростратегии и иновации – www.agroinnovations.bg за актулната програма.

Участието в кръглата маса е безплатно! В случай на интерес, участие може да се заяви на електронната поща на Съюза по хранителна промишленост ufi_sb@abv.bg.

Leave a Comment