Цените на наблюдаваните житни и маслодайни култури са от 4 до 41% над миналогодишните

Цените на наблюдаваните житни и маслодайни култури без изключение са по-високи – с 4,1 до 41%, спрямо миналогодишните, показва оперативният анализ на МЗХГ. Причината е пазарна и е свързана с неблагоприятния климат, който компрометира както реколтата от есенниците, така и от пролетните култури царевица и слънчоглед.

ed

Към момента слънчогледът се търгува с 41,1% по-скъпо, отколкото по същото време на миналата година. Повишението на цените на останалите основни зърнени и маслодайни култури на годишна база е по-умерено – в границите от 4,1% при ечемика до 23,1% при царевицата.

 

Лятно-есенното засушаване забави сеитбата на зимните култури и се наблюдава изоставане спрямо миналата година по същото време.

До 2 октомври производството на маслодаен слънчоглед е с 6,1% по-малко, а средният добив от 202 кг. е с 12,2% по-нисък спрямо 2019 г.

При царевицата отгклонението е още по-голямо. Производството към същата дата е намаляло с 15,3%, а средният добив от 483 кг. е с 29,8 на сто по-малък.

Leave a Comment