В суматохата около COVID-19 правителства и бизнес увредиха околната среда

BASF -->
Ново чешко проучване разкрива случаи на унищожаване на природата в Европа, Кавказ и Централна Азия

природаПРАГА – Промяна на закона в полза на инвеститорите, внезапно одобрение на спорни проекти, незаконно строителство на водноелектрически централи, незаконна сеч или преследване на активисти. Това са някои от случаите на ускорено подриване на човешките права и унищожаване на околната среда по време на блокирането, причинено от COVID-19. Чешката неправителствена организация Arnika и нейните партньори от региона публикуваха ново проучване „Унищожаване на околната среда по време на коронавирус“, (Environmental destruction in times of coronavirus) обхващащо 15 случая на нарушения на екологичното правосъдие.

Публикацията представя доказателства, показващи как правителствата на някои държави и държавните власти злоупотребяват с начина, по който пандемията COVID19 измества обществения фокус и последващите карантини отслабват възможността за обществен мониторинг и участие в процеса на вземане на решения или протести.

„Освен очевидните въздействия върху здравето и икономиката, глобалната пандемия също е засегнала значително околната среда и правата на човека, което засега е по-малко видимо“, казва Мартин Скалски, председател на Гражданския център за подкрепа на Арника. Някои частни компании също се възползваха от пандемията и продължиха с екологично увреждащи стъпки.

 

Примери:

Топлоелектрическата централа в украинския град Днепъре експлоатирала два блока без електрофилтри, изрично нарушавайки заключението от своята Оценка на въздействието върху околната среда (EIA).

В Босна и Херцеговина компанията Srbinjeputevi започна изграждането на водноелектрическа централа, без да има каквото и да било разрешение.

В Молдова незаконната сеч се разраства по време на извънредното положение, обявено от парламента, което влошава ситуацията в държава с и без това ниско покритие на горите. Въпреки че някои от нарушенията са свързани с отделни случаи, други показват опити за налагане на системно влошаване.

„В Армения нов закон ограничава предоставянето на информация, в Гърция беше приет закон, който отслабва екологичните стандарти, а чешкото правителство подготвя нов Закон за строителството, който би потиснал правата на местното самоуправление, собствениците на имоти и природозащитници. Словения прие изменения на три закона, които лишават повечето от гражданите от правата им да изразяват мнението си при вземането на решения“, обяснява Мартин Скалски от Arnika.

„В държавите от бившия Съветски блок участието на обществеността в процеса на вземане на решения все още се счита за просто „страничен ефект“ от демократизацията, започнала с падането на Желязната завеса“, пише Лукас Покорни, бивш член на Бюрото на Орхуската конвенция, в предговора към новото изследване. „Членството в ЕС обаче е само частична застраховка срещу най-тежките нарушения на международното право в областта на публичното участие. Наред с тоталитарните държави като Беларус, в списъка на престъпленията се появяват и развити и богати държави, като Чехия или Словения“, продължава Покорни.

Арника посочва, че описаните случаи представляват нарушения на международната Орхуска конвенция за екологична демокрация. Комитетът по спазване на конвенцията публикува изявление относно прилагането на Орхуската конвенция по време на пандемията COVID-19 и фазата на икономическо възстановяване, като заяви, че: „дори в случай на криза като пандемията COVID-19, обвързващите права, посочени в Конвенцията, не може да бъде намалени или ограничени. Съответно страните не могат да обосноват каквото и да е ограничение на правата по Конвенцията, като се позовават на пандемията COVID-19 или на необходимостта от бързо икономическо възстановяване. „

Leave a Comment