За еко-схемите ще има задължителен фиксиран бюджет

BASF -->
Повечето държави в ЕС искат обвързаната подкрепа да се запази 13+2

ЕС, БрюкселСпециалният комитет по селско стопанство (СКСС) обсъди в Брюксел последния актуализиран вариант на заключения на Съвета относно стратегията „От фермата до трапезата“, както и редакции на председателството по текстове от предложението за Регламент за стратегическите планове на ОСП, съобщава днес в бюлетина си за ОСП 2021-2027 г. МЗХГ.

Във връзка с проекта на заключения на Съвета относно стратегията „От фермата до трапезата“, председателството информира СКСС, че целта е текстът на заключения да бъде във възможно най-завършена форма с цел да бъде приет от Съвета на министрите по селско стопанство на 19-20 октомври.

По отношение на еко-схемите се върви стабилно към определяне на задължителен дял на средства за еко-схеми, въпреки че редица държави членки се изказаха против или заявиха сериозни резерви.

 

Малки стопанства

За да се облекчи административната тежест, която може да бъде причинена от контрола върху малките стопанства, се предвижда държавите членки да вземат предвид размера на земеделското стопанство при установяването на стандартите на ДЗЕС (добро земеделско и екологично състояние). Освен това държавите членки ще имат възможността да създадат опростена система за контрол на малките стопанства. България поддържа позицията си за осигуряване на последователност в политиката и продължаване на изключването на дребните земеделски стопани от контрола на условността.

Доброволни тавани и до 100 000 евро за основен доход на устойчивост

 

Въз основа на заключенията на Европейския съвет относно следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), председателството измени законопроекта в частта за таваните и намаления на директните плащания. Държавите членки могат да ограничат подкрепата само за основен доход за устойчивост на 100 000 евро. Председателството запазва предложението си за доброволен механизъм за намаляване на директните плащания над 60 000 евро, както и предложеното изменение за приспадане на разходите за труд.

 

Обвързана подкрепа и преходна помощ

По отношение на обвързаната подкрепа, последната редакция на текста, запазва статуквото от 13+2%, като предложението получи подкрепа на мнозинството държави- членки. Припомняме, че първоначално ЕК предложи бюджетът на обвързаната подкрепа да е 10+2% в следващия програмен период. България отново подчерта важността на обвръзаната подкрепа и поиска по-висока амбиция.

България посочи като приоритет преходната национална помощ и настоя за запазване на текущото нивото на подкрепа, без намаление, до края на периода (50%) и предвиждането на възможност за актуализиране на референтната година за прилагане на схемите.

В заключение Председателството отбеляза, че текстът ще бъде отново допълнително обсъден на следващо заседание на СКСС.

Запазване на финансовата дисциплина при плащания над 2000 евро

Повечето държави-членки подкрепиха запазването на финансовата дисциплина за бенефициери, които получават директни плащания над 2 000 евро. Позициите си делегациите изразиха на видеоконферентно заседание на работна група по финансови земеделски въпроси (АГРИФИН) на 7 октомври. Въпреки че делегациите, подкрепили запазването на финансовия праг са мнозинство, техните гласове не представляват 65% от населението на ЕС, а само 50 %. В такъв случай, Председателството отбеляза, че въпросът ще бъде отново дискутиран при преговорите с Европейския парламент.

 

Leave a Comment